QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC ĐỂ TRƯỜNG TỒN TRONG MÔI TRƯỜNG BẤT ĐỊNH_Chương 5

Tham khảo tài liệu 'quản trị chiến lược để trường tồn trong môi trường bất định_chương 5', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHƯƠNG 5: VĂN HOÁ VÀ LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC Giảng viên: . Hoàng Văn Hải Nội dung Cải biến văn hoá công ty tương hợp với chiến lược 1 Lãnh đạo trực tiếp 2 4 . Cải biến văn hoá công ty Mối quan hệ văn hoá - chiến lược Văn hoá công ty Thay đổi văn hoá Văn hóa DN là Một tập hợp các niềm tin, giá trị được chia sẻ & học hỏi bởi các thành viên của tổ chức, được xây dựng và truyền bá trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của DN Chi phối cách thức các thành viên trong DN tác động lẫn nhau và đồng thời tác động tới các bên liên quan đến DN Hình thành & ảnh hưởng thái độ của con người trong DN Cấu trúc văn hoá của doanh nghiệp Hµnh vi Sản phẩm BiÓu tượng, kiến trúc Gi¸ trÞ, TriÕt lý, niềm tin Nghi lễ, TËp tôc Quy định Ngôn ngữ Giai thoại Truyền thống lịch sử Sức mạnh của văn hóa Phép vua và lệ làng Văn hóa là tài sản chung Sức mạnh của cộng đồng Mọi thứ đều mất đi do thời gian, cái còn lại chính là văn hóa. Vai trò của văn hoá Môi trường văn hóa trợ lực chiến lược mạnh sẽ nuôi dưỡng và tạo động lực cho mọi người làm việc hết khả năng của mình Cải biến văn hóa Cải biến văn hóa là khó khăn Phải tiến hành khôn khéo Nhìn lại lịch sử Cải biến văn hoá theo hướng chiến lược Tiến hành những hoạt động có tính biểu tượng và những hoạt động thực tế Hoạt động tượng trưng: Nhà lãnh đạo tiến hành một hành động nào đấy và thông tin cho mọi người. Thể hiện sự kính trọng đối với những người mà hoạt động của họ là ví dụ điển hình cho cái được gọi là văn hóa mới. Tiến hành những hoạt động có tính biểu tượng và những hoạt động thực tế Hoạt động thực tế: Thay thế một số vị trí quản lý do những người đại diện cho những nếp văn hóa cũ bằng những người đại diện cho các nếp văn hóa mới. Tạo ra một số thành công nhanh chóng làm nổi bật những lợi ích của những thay đổi văn hóa, từ đó tạo ra sự thay đổi có tính dây chuyền. Thay đổi những thông lệ tồn tại bấy lâu nay nhưng đã không còn phù hợp. Cải biến văn hoá theo hướng chiến lược Cải biến văn hoá theo hướng chiến lược Thiết lập những tiêu chuẩn và giá trị đạo đức Nhờ vào sự truyền bá miệng và sức mạnh truyền thống để thấm nhuần giá trị và củng cố tư cách đạo đức Bằng các văn bản tài liệu: ấn định rõ ràng về mục tiêu mà tổ chức hướng tới; là chuẩn mực cho việc điều chỉnh các chính sách. Thiết lập những tiêu chuẩn và giá trị đạo đức Các hoạt động đi kèm việc thực thi những giá trị và quy tắc đạo đức: Sự hợp nhất văn bản giá trị và đạo đức vào trong các chương trình giáo dục và đào tạo nhân viên Chú ý rõ ràng tới giá trị và đạo đức trong việc tuyển chọn và thuê để loại những người không có những đặc điểm tính cách phù hợp Truyền đạt giá trị và qui tắc đạo đức tới tất cả mọi nhân viên và giải thích những thủ tục phù hợp Sự chấp thuận mạnh mẽ của giám đốc điều hành Sự truyền miệng . Lãnh đạo trực tiếp 1 Tiếp xúc trực tiếp 2 Tuân thủ các giá trị và tiêu chuẩn đạo đức Nói chuyện với những cấp dưới then chốt Xem xét lại các bản báo cáo, những kết quả hoạt động mới nhất Nói chuyện với khách hàng, theo dõi những phản ứng của đối thủ, khai thác những tin đồn Mạng lưới giao tiếp và nguồn thông tin rộng khắp, cả chính thức và không chính thức Tiếp xúc trực tiếp Tuân thủ các giá trị và tiêu chuẩn đạo đức Đưa ra 1 ví dụ về đạo đức tiêu biểu cho chính hành vi của họ Giám đốc và nhân viên phải được đào tạo những gì thuộc về đạo đức Ban quản lý cao nhất thường xuyên nhắc lại sự ủng hộ của họ đối với bản điều lệ của công ty. Ban quản lý cao nhất phải được chuẩn bị để hành động như là 1 trọng tài. Kết luận Văn hóa là công cụ và môi trường để duy trì thực thi chiến lược Nếu văn hóa không phù hợp với chiến lược thì cần thay đổi nó Thay đổi văn hóa cần khôn khéo và bền bỉ Lãnh đạo cần được tiến hành trực tiếp thông qua tiếp xúc và nêu gương.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
648    82    2    08-12-2023
106    62    1    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.