Tiểu luận: Marketing đại học ngân hàng

Nền kinh tế tăng trưởng, phát triển tốt tạo điều kiện thuận lợi cho công ty trong quá trình tiếp tục đầu tư để cải tiến sản phẩm, cải tiến kênh phân là việc nhận dạng ra được những gì mà con người và xã hội cần. Một sản phẩm nếu được tạo ra mà không ai có nhu cầu dùng và mua thì sẽ không bán ra được, từ đó sẽ không có lãi. Mà nếu vậy, thì sản xuất sẽ trở thành không sinh lợi. Do đó, định nghĩa ngắn nhất mà ta có được đó là nhận. | CHIẾN LƯỢC MARKETING DÒNG SẢN PHẨM SỮA RỬA MẶT CỦA BIORÉ MARKETING MỤC LUC MỤC LỜI MỞ I. Môi trường 1. Môi trường vĩ Dân Kinh Tự Công Pháp 2. Môi trường vi Nội bộ doanh Nhà cung Các trung gian Khách Đối thủ cạnh Cạnh tranh về giá Cạnh tranh về nhãn hiệu sản Công II. Phân khúc thị trường và thị trường tiềm 1. Phân khúc thị 2. Thị trường tiềm III. Chiến lược marketing GVHD TRẦN THỊ NGỌC QUỲNH Trang 1 CHIẾN LƯỢC MARKETING DÒNG SẢN PHẨM SỮA RỬA MẶT CỦA BIORÉ MARKETING 1. Chiến lược sản Phân loại sản phẩm .14 Chiến lược sản phẩ m .14 Chiến lược tập hợp sản Chiến lược dòng sản Chiến lược cho từng sản phẩm cụ 2. Chiến lược định Phân tích các yếu tố ảnh Mục tiêu tiếp Chu kì sống của sản Chi Thị Đối thủ cạnh Chiến lược định Chiến lược thay đổi Chiến lược giảm Chiến lược tăng 3. Chiến lược phân phối .25 4. Chiến lược xúc tiến .28 Quảng Khuyến Bán hàng trực TỔNG Phụ GVHD TRẦN THỊ NGỌC QUỲNH Trang 2 CHIẾN LƯỢC MARKETING DÒNG SẢN PHẨM SỮA RỬA MẶT CỦA BIORÉ MARKETING LƠI MƠ ĐAU Trong điều kiện hội nhập kinh tế toàn cầu hiện nay con người ngày được tiếp cận với nhiều tri thức hiện đại nhờ vậy mà đời sống kinh tế của người dân được cải thiện và chất lượng cuộc sống cũng ngày một cao hơn. Trước đây con người chỉ dừng lại ở nhu cầu ăn no mặc ấm thì ngày nay nhu cầu đó đã chuyển sang một hình thức cao hơn đó là ăn ngon mặc đẹp. Không chỉ dừng lại ở đó con người còn muốn thể hiện mình trong mắt mọi người bằng nhiều cách khác nhau. Vì vậy nhu cầu làm đẹp cũng là một trong những điều cần thiết để mọi người được thể hiện mình theo mọi

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.