Giáo trình kế toán doanh nghiệp - Trường Cao đẳng Thủy Sản

Giáo trình kế toán doanh nghiệp là nguồn tài liệu quý báu và thiết thực cho giảng viên và sinh viên. Nội dung chính chia làm hai phần: Phần I. Kế toán doanh nghiệp I bao gồm các chương từ chương 1 đến chương 5; Phần II. Kế toán doanh nghiệp II bao gồm các chương từ chương 6 đến chương 9. | BỘ THUỶ SẢN TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỶ SẢN GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP I DÙNG CHO HỆ TRUNG CẤP NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP LƠI NÓI ĐẦU Hiện nay trước sự hội nhập kinh tế thế giới và khu vực sự đổi mới trong lĩnh vực quản lý kinh tế nói chung và lĩnh vực kế toán nói riêng để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ công nghiệp hoá - hiện đại hoá trong giai đoạn mới Khoa Kinh tế Trường Cao đẳng Thuỷ sản biên soạn giáo trình Kế toán doanh nghiệp giảng dạy cho hệ Trung cấp nhằm đáp ứng yêu cầu về tài liệu trong giảng dạy và học tập cho giáo viên và học sinh chuyên ngành kế toán. Giáo trình kế toán doanh nghiệp không những là nguồn tài liệu quý báu phục vụ công tác giảng dạy học tập của giáo viên và học sinh trong Nhà trường mà còn là tài liệu thiết thực đối với cán bộ tài chính - kế toán trong các lĩnh vực của nền kinh tế. Nội dung môn học được chia thành 2 phần Phần I Kế toán doanh nghiệp I bao gồm các chương từ chương 1 đến chương 5. Phần II Kế toán doanh nghiệp II bao gồm các chương từ chương 6 đến chương 9. Tham gia biên soạn giáo trình là tập thể các giáo viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán bao gồm - Thạc sĩ Lâm Thị Ngọc Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính biên soạn chương I chương II chương III. - Thạc sĩ Đồng Trung Chính Trưởng bộ môn Kế toán biên soạn chương IV chương V. - Cử nhân Hoàng Thị Nga Trưởng khoa Kinh tế biên soạn chương VI VII chương IX. - Cử nhân Nguyễn Văn Chan Phó bộ môn kế toán biên soạn chương VIII. Trong quá trình biên soạn chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng khoa học Nhà trường của các đồng nghiệp trong và ngoài trường. Giáo trình Kế toán doanh nghiệp hoàn thành là kết quả của quá trình lao động nghiên cứu khoa học nghiêm túc của tập thể tác giả. Mặc dù đã rất cố gắng để giáo trình đạt được sự hợp lý khoa học và phù hợp với quy trình đào tạo cán bộ kế toán trong giai đoạn mới song do sự phát triển không ngừng của nền kinh tế trong cơ chế thị trường nên giáo trình không tránh khỏi những .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    78    1    23-05-2024
5    72    2    23-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.