Kế hoạch marketng _6

Nếu chúng không mời gọi người ta đọc tiếp, chúng ta sẽ thất bại. Nhiều đối tượng tiềm năng có thể chỉ đọc một câu mở đầu. Câu mờ đầu này nên liên hệ đến sản phẩm và ý tưởng marketing chính. | LÊN MỘT KẾ HOẠCH MARKETING tầm quan trọng của những dòng đầu. Nếu chúng không mời gọi người ta đọc tiếp chúng ta sẽ thất bại. Nhiều đối tượng tiềm năng có thể chỉ đọc một câu mở đầu. Câu mờ đầu này nên liên hệ đến sản phẩm và ý tưởng marketing chính. - Kỹ năng tạo ra sức mạnh ở câu tái bút. Hãy nhớ là hầu hết đếu đọc câu mở đầu. Hãy nhắc lại sản phẩm lợi ích ý tưởng chính yêu cầu đặt hàng hay những gì thúc đẩy người ta đọc tiếp phần còn lại của bức thư trong câu tái bút. Nhưng dù làm gì cũng không bỏ qua câu tái bút vì bất cứ lý do gì. - Kỹ năng trình bày ý tưởng ngắn gọn. Không phải một bức thư ngắn gọn mà là những yếu tố ngắn gọn. - Kỹ năng khác biệt hóa. Mặc dù Du kích có thể thử nghiệm bưu thiếp truyền thông mới độc đáo và những sáng tạo mới về marketing trực tiếp họ thích sự tiết kiệm và sự được ghi nhận của bao bì cổ điển nhưng khác biệt so với các đối thủ đang tiến hành marketing trực tiếp. Du kích không áp dụng những kỹ thuật marketing tiêu chuẩn để gởi thư trực tiếp. Họ nhận ra là chỉ có vài cơ quan quảng cáo là thực sự có nghề về marketing trực tiếp. Chúng ta phải nhớ các kỹ thuật quảng cáo tiêu chuẩn sẽ trở nên nông cạn và tầm thường khi được áp dụng vào marketing trực tiếp. Du kích không bao giờ ngừng thử nghiệm. Họ tự hào và sung sướng với những tỷ lệ đáp ứng được ghi nhận sẽ tạo ra những tầm mức mới cho tương lai và lợi nhuận. Nhưng họ hình dung những ghi nhận được tọa thành là để bị vượt qua vì vậy họ luôn thử nghiệm và không ngừng thử nghiệm. Họ thử nghiệm tất cả cung ứng mới văn bản thiết kế bao bì danh sách thư tín sản phẩm dịch vụ và dụng cụ marketing trực tiếp. Một trong những công ty quảng cáo nhiều nhất trên thế giới là P G không bao giờ ngừng thử nghiệm các quảng cáo 146 GUERRILLA MARKETING truyền hình cho các sản phẩm của họ. Điều này cho thấy một số thực nghiệm trong quảng cáo tiêu chuẩn là tương tự với thực nghiệm marketing trực tiếp. Trong mọi nỗ lực marketing phải chắc là chúng ta nhấn mạnh vào ý tưởng chính được truyền thông. Du kích .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    417    1    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.