Kế hoạch marketng _3

Tham khảo tài liệu 'kế hoạch marketng _3', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | IV- TỪ MỘT NGHỆ THUẬT ĐẾN MỘT KHOA HỌC. Marketing đầu tiên là một nghệ thuật. Nhưng có một sự thật mà những người làm marketing muốn từ chối Marketing là một công việc. Điều này làm đau lòng nhiều người sáng tạo khi phải chấp nhận mình là một doanh nhân hơn là một nghệ sỹ như họ tự nhìn nhận. Họ đắm mê với ý nghĩ họ là một nghệ sĩ. Ngày nay Marketing là một công việc nhưng nhiều người sáng tạo vẫn tránh né khi phải đối mặt với sự thật này. Rõ ràng sự thay đổi chính yếu đã chiếm chỗ. Marketing một hình thức nghệ thuật cũ đã được cải tiến thành một khoa học. Điều đó có nghĩa là chẳng còn bao nhiêu chỗ dành cho sự may mắn cho sáng kiến của những người yêu thích hình ảnh và từ ngữ. Hầu như chỉ còn chỗ dành cho những doanh nhân vô cảm người mà nay đội chiếc nón của nhà khoa học. Như một Du kích Marketing trong một cuộc tiến công chúng ta phải thích hợp với vai trò đang lớn mạnh của khoa học trong Marketing. Và chúng ta phải với tinh thần của một chuyen gia Tâm lý cám ơn việc vứt bỏ sự đoán mò ra khỏi nỗ lực marketing của chúng ta. Tâm lý học hòa lẫn sâu sắc với Marketing đến mức ngày nay nhiều doanh nghiệp phải mướn 59 LÊN MỘT KẾ HOẠCH MARKETING các chuyên gia tâm lý làm việc. Chúng ta đang nói về Tâm lý học là chính chứ không chỉ là nghiên cứu thị trường. Chúng ta càng biết nhiều bao nhiêu về cách xử sự của con người chúng ta càng có nhiều khả năng hơn để thúc đẩy các quyết định giao dịch của ho như chúng ta mong muốn. Nghệ thuật là tuyệt vời nhưng khoa học là chính xác. Chúng ta những Du kích Marketing có thể ngả mũ nghiêng mình trước những chuyên gia Tâm lý những người hài lòng mà chia sẻ những thành quả của họ với thế giới Marketing. Các Du kích Marketing ngốn ngấu một cách thèm khát những thành quả này. Như những nghệ sỹ được tiếp sức bởi khoa học họ hít thở sự hồi phục và mắt họ sáng lên bởi lạc quan. Như những quá trình Phân tâm học được trợ giúp bằng những khoa học khác Sinh hóa học chẳng hạn đã thêm vào những ấn tượng cho sự hiểu biết về những gì tác động đến .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
38    221    1    19-04-2024
100    78    3    19-04-2024
233    52    1    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.