Chương 3. Kế toán nguyên liêu, vật liệu và công cụ dụng cụ

Tham khảo tài liệu 'chương 3. kế toán nguyên liêu, vật liệu và công cụ dụng cụ', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chương 3. Kế toán nguyên liêu vật liệu và công cụ dụng cụ Chương 3. KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG Cụ Mục tiêu chung - Giúp người học nhận thức đối tượng kế toán là các loại nguyên vật liệu công cụ dụng cụ. - Trang bị cho người học phương pháp hạch toán tồn kho nhập kho xuất kho nguyên vật liệu chính vật liệu phụ công cụ dụng cụ đồ dùng cho thuê bao bì luân chuyển trong doanh nghiệp phù hợp với các phương pháp kê khai hàng tồn kho. . KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU . Một số vấn đề chung về kế toán nguyên liệu vật liệu - Nguyên vật liệu là một loại đối tượng lao động công cụ dụng cụ là một loại tư liệu lao động doanh nghiệp mua sắm dự trữ để sử dụng vào các hoạt động sản xuất chế biến làm dịch vu nhằm tạo nên các sản phẩm dịch vụ lao vụũ. - Các loại nguyên vật liệu - Nguyên liệu vật liệu chính - Vật liệu phụ - Nhiên liệu - Phụ tùng thay thế - Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản - Chứng từ kế toán - Phiếu nhập kho - Phiếu xuất kho - Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ - Phiếu xuất kho vật tư theo hạn mức - Biên bản kiểm nghiệm - Thẻ kho - Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ - Biên bản kiểm kê vật tư sản phẩm hàng hoá -Các chứng từ liên quan khác - Các phương pháp kê khai nguyên vật liệu gồm kê khai thương xuyên hoặc kiểm kê định kỳ Kê khai thường xuyên là phương pháp theo dõi phản ánh thường xuyên liên tục có hệ thống tình hình nhập xuất tồn kho nguyên liệu vật liệu trên sổ kế toán Kiểm kê định kỳ là phương pháp hạch toán căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế để phản ánh giá trị tồn kho cuối kỳ của nguyên liệu vật liệu trên sổ kế toán tổng hợp và từ đó tính giá trị của nguyên liệu vật liệu đã xuất theo công thức Trị giá Tổng trị giá - Chênh lệch trị giá tồn NVL xuất NVL nhập kho cuối kỳ và đầu kỳ - Đánh giá nguyên vật liệu Trị giá vật liệu mua ngoài Chi phí mua của hàng tồn kho bao gồm giá mua các loại thuế không được hoàn lại chi phí vận chuyển bốc xếp bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác cờ liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
54    60    2    10-12-2023
296    47    1    10-12-2023
20    46    2    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.