Giáo trình sửa chữa ti vi_8

Nhiệm vụ của khối quét mành, Phân tích sơ đồ khối, Phân tích các hư hỏng và phương pháp kiểm tra sửa chữa khối quét mành 1. Nhiệm vụ của khối quét mành | Nguyenvanbientbd47@ Khối quét màn hinh Nội dung Nhiệm vụ của khối quét mành Phân tích sơ đồ khối Phân tích các hư hỏng và phương pháp kiểm tra sửa chữa khối quét mành 1. Nhiệm vụ của khối quét mành Nhiệm vụ của khối quét mành là lái tia điện tử quét theo chiều dọc khối quét mành bao gồm Mạch tạo dao động Tạo ra xung mành có tần số 50Hz cung cấo cho tầng công xuất Mạch tiền KĐ Khuếch đại xung mành cho khoẻ hơn trước khi đưa vào tầng công xuất. Tầng công xuất Khuếch đại xung mành cho đủ lớn rồi đưa đến cuộn lái mành để lái tia tia điện tử dãn theo chiều dọc. Xung đồng bộ Điều khiển cho mạch dao động dao động đúng tần số. Sơ đồ khối - khối quét mành. 2. Sơ đồ chi tiết khối quét mành sử dụng đèn bán dẫn Sơ đồ chi tiết khối quét mành dùng đèn bán dẫn. Phân tích sơ đồ mạch Nguyenvanbientbd47@ Q1 là tầng dao động hoạt động theo nguyên lý dao động nghẹt L1 là cuộn dây tạo dao động VR1 là triết áp điều chỉnh tần số còn gọi là triết áp VR2 là triết áp đưa xung dao động sang tầng tiền KĐại khi chỉnh VR2 sẽ làm thay đổi biên độ dao động ra VR2 là triết áp chỉnh chiều cao màn hình. VR3 là triết áp chỉnh tuyến tính khi chỉnh VR3 thì dạng xung thay đổi tuyến tính mành thay đổi tuyến tính là độ dãn đều giữa các điểm ảnh theo chiều dọc. Q2 là tầng tiền khuếch đại KĐ đảo pha tín hiệu trước khi đưa vào hai đèn công xuất. Q3 và Q4 là hai đèn KĐại công xuất mắc theo kiểu đẩy kéo L2 là cuộn lái mành gằn trên cổ đèn hình Mạch hồi tiếp qua C1 có tác dụng sửa méo tuyến tính . Xung đồng bộ mành được đưa vào một đầu của cuộn dây L1 3. Sơ đồ khối quét mành dùng IC trong Ti vi Samsung 359R Sơ đồ khối quét mành dùng IC trong Ti vi Samsung 359R Phân tích sơ đồ trên Trong IC đã được tích hợp ba mạch Tạo dao động tầng tiền KĐại và tầng công xuất các linh kiện điện trở tụ điện được đưa ra ngoài. Xung đồng bộ đi qua mạch lọc tích phân R1 C1 sau đó đi qua tụ vào chân số 5 đi vào mạch dao động để gim cố định tần số mành. Triết áp ở chân 6 có .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    353    1    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.