Giáo trình sửa chữa ti vi_9

Nhiệm vụ của các xung đồng bộ, phân tích sơ đồ mạch khuếch đại và tách xung đồng bộ, các hư hỏng của khối đồng bộ. 1. Mạch khuếch đại và tách xung đồng bộ Xung đồng bộ bao gồm xung đồng bộ dòng H. | Nguyenvanbientbd47@ Khối khuếch đai xung đồng bộ Nội dung Nhiệm vụ của các xung đồng bộ phân tích sơ đồ mạch khuếch đại và tách xung đồng bộ các hư hỏng của khối đồng bộ. 1. Mạch khuếch đại và tách xung đồng bộ Xung đồng bộ bao gồm xung đồng bộ dòng và xung đồng bộ mành được gửi sang máy thu hình cùng với tín hiệu Video hai xung đồng bộ này có nhiệm vụ điều khiển khối quét dòng và quét mành quét đúng tần số như bên phát điều này rất quan trọng cho việc khôi phục lại hình ảnh nếu bên máy thu bị sai tần số quét dòng sẽ sinh mất đồng bộ dòng hình bị đổ xiên nếu sai tần số quét mành sẽ sinh mất đồng bộ mành hình bị trôi theo chiều dọc. Sơ đồ khối của khối đồng bộ Sơ đồ khối của khối đồng bộ Mạch tách xung đồng bộ Tách tín hiệu đồng bộ chung ra khỏi tín hiệu Video tổng hợp . Mạch khuếch đại Khuếch đại biên độ xung đồng bộ chung Mạch tích phân Cho tín hiệu đồng bộ mành đi qua Mạch vi phân Cho tín hiệu đồng bộ dòng đi qua Sơ đồ mạch chi tiết Nguyenvanbientbd47@ Khối đồng bộ trong Ti vi Samsung 359R R1 C1 R2 C2 là mạch tách xung đồng bộ tách hai xung và ra khỏi tín hiệu Video tổng hợp Đèn Q1 là tầng khuếch đại hai xung đồng bộ trên R7 C3 và R8 C4 là hai mắt lọc tích phân cho tần số thấp đi qua và lọc bỏ tần số cao C5 R9 là mắt lọc vi phân cho tần số cao đi qua và ngăn tần số thấp lại . Xung sau mạch lọc tích phân đi tới mạch dao động mành Xung sau mạch vi phân đi tới mạch so pha 2. Hư hỏng của khối đồng bộ 1 Mất tín hiệu đồng bộ chung màn hình vừa đổ vừa trôi Ảnh vừa bị đổ vừa bị trôi Nguyên nhân Do khô tụ của mạch tách xung đồng bộ Nguyenvanbientbd47@ Do hỏng tầng khuếch đại xung đồng bộ chung Kiểm tra Kiểm tra tụ C1 của mạch tách xung đồng bộ Kiểm tra mạch khuếch đại xung đồng bộ .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.