Giáo trình sửa chữa ti vi_10

Nhiệm vụ của khối cấp nguồn, sơ đồ tổng quát, mạch chỉnh lưu và mạch lọc, Mạch ổn áp tuyến tính, Các hư hỏng thường gặp của khối cấp nguồn và phương pháp kiểm tra sửa chữa 1. | Nguyenvanbientbd47@ Khối nguồn nuôi Nội dung Nhiệm vụ của khối cấp nguồn sơ đồ tổng quát mạch chỉnh lưu và mạch lọc Mạch ổn áp tuyến tính Các hư hỏng thường gặp của khối cấp nguồn và phương pháp kiểm tra sửa chữa 1. Khối nguồn nuôi Nhiệm vụ của khối cấp nguồn là cung cấp nguồn Ichiều 12V ổn định cho máy hoạt động điện áp vào là nguồn xoay chiều 220V AC không ổn định. Sơ đồ khối - khối nguồn nuôi Biến áp có nhiệm vụ đổi điện 220V AC xuống điện áp 18V AC Mạch chỉnh lưu cầu và lọc chỉnh lưu điện áp xoay chiều AC thành điện áp một chiều DC Mạch ổn áp tuyến tính có nhiệm vụ giữ cho điện áp ra cố định và bằng phẳng cung cấp cho tải tiêu thụ . Mạch giảm áp chỉnh lưu và mạch lọc . Biến áp và mạch chỉnh lưu cầu mạch lọc Biến áp nguồn Điện áp vào 220V 50Hz Điện áp ra 18V D1 D2 D3 D4 là mạch chỉnh lưu cầu chỉnh lưu điện AC thành DC Tụ C1 2200pF 25V là tụ lọc nguồn chính Nguyenvanbientbd47@ Biến áp và mạch chỉnh lưu cầu mạch lọc trong thực tế. Mạch ổn áp tuyến tính Nhiệm vụ Mạch ổn áp tuyến tính có nhiệm vụ Tạo ra điện áp đầu ra ổn định và bằng phẳng không phụ thuộc vào điện áp vào không phụ thuộc vào dòng điện tiêu thụ Sơ đồ tổng quát Sơ đồ tổng quát mạch ổn áp tuyến tính Điện áp vào là nguồn DC không ổn định và còn gợn xoay chiều. Điện áp ra là nguồn DC ổn định và bằng phẳng Mạch lấy mẫu là lấy ra một phần điện áp đầu ra điện áp lấy mẫu tăng giảm tỷ lệ với điện áp đầu ra . Mạch tạo áp chuẩn là tạo ra một điện áp cố định Mạch dò sai so sánh điện áp lấy mẫu với điện áp chuẩn để phát hiện sự biến đổi điện áp ở đầu ra và khuếch đại thành điện áp điều khiển quay lại điều chỉnh độ mở của đèn công xuất nếu điện áp giảm thì áp điều khiển ĐKhiển cho đèn công xuất dẫn mạnh và ngược lại . Nguyenvanbientbd47@ Đèn công xuất khuếch đại về dòng điện và giữ cho điện áp ra cố định . Sơ đồ chi tiết của mạch ổn áp tuyến tính máy Samsung tiiỂiì áp còfi gợri way chiểu Mạch ổn áp tuyến tính trong Ti vi Samsung 359R Mach tạo áp lấy mẫu gồm R5 VR1 R6 điện áp lấy mẫu được

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.