Giáo trình sửa chữa ti vi_2

Phân tích sơ đồ khối của máy thu hình đen trắng, Mô tả sự hoạt động của đài truyền hình 1. Sơ đồ khối Ti vi đen trắng. | Nguyenvanbientbd47@ Phân tích sơ đồ khối Máy thu hình Nội dung Phân tích sơ đồ khối của máy thu hình đen trắng Mô tả sự hoạt động của đài truyền hình 1. Sơ đồ khối Ti vi đen trắng. Sơ đồ khối máy thu hình đen trắng. Máy thu hình đen trắng là hội tụ tất cả những kiến thức cơ bản của kỹ thuật truyền hình hiểu máy thu hình đen trắng là cơ sở để tiếp cận với máy thu hình mầu và máy thu hình kỹ thuật số. Máy thu hình đen trắng bao gồm các khối chính sau Bộ kênh Có nhiệm vụ thu tín hiệu sóng mang từ các đài phát sau đó đổi tần về tín hiệu IF cung cấp cho mạch khuếch đại trung tần. Khối trung tần Khuếch đại tín hiệu trung tần và tách sóng thị tần để tách tín hiệu Video tổng hợp ra khỏi sóng mang tín hiệu thu được sau tách sóng gồm có tín hiệu Video xung xung và tín hiệu FM. Tầng khuếch đại thị tần Từ tín hiệu Video tổng hợp tín hiệu video được tách ra đi vào tầng khuếch đại thị tần tầng KĐ thị tần khuếch đại tín hiệu video lên biên độ đủ mạnh rồi đưa vào Katôt đèn hình để điều khiển dòng phát xạ tái tạo lại hình ảnh trên màn hình. Đèn hình Chuyển đổi tín hiệu truyền hình thành hình ảnh quang học khôi phục lại ảnh giống phía phát. Khối đồng bộ Hai xung đồng bộ được gửi sang máy thu từ phía phát có nhiệm vụ điều khiển khối quét dòng và quét mành của máy thu quét cùng tần số như bên phát để khôi phục lại hình ảnh hai xung này được tách ra sau tách sóng thị tần và được khuếch đại qua khối đồng bộ sau đó xung đi tới điều khiển mạch dao động dòng xung đi tới điều khiển mạch dao động mành. Nguyenvanbientbd47@ Khối quét dòng Nhiệm vụ của khối quét dòng là tạo ra các mức điện áp cao cung cấo cho đèn hình hoạt động đồng thời cung cấp xung dòng cho cuộn lái ngang để lái tia điện tử quét theo chiều ngang. Khối quét mành Nhiệm vụ của khối quét mành là tạo ra xung mành cung cấp cho cuộn lái tia lái tia điện tử dãn theo chiều dọc Khối đường tiếng Khuếch đại tín hiệu điều tần FM sau đó tách sóng điều tần để lấy ra tín hiệu âm tần và khuếch đại .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.