Giáo trình sửa chữa ti vi_3

Nhiệm vụ, Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bộ kênh, Mạch cộng hưởng cao tần, dao động nội, mạch đổi tần trong bộ kênh, Phân tích hư hỏng của bộ kênh và phương pháp kiểm tra sửa chữa. 1. Sơ đồ khối của bộ kênh. | Nguyenvanbientbd47@ Bộ kênh và hiện tượng hỏng kênh Nội dung Nhiệm vụ Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bộ kênh Mạch cộng hưởng cao tần dao động nội mạch đổi tần trong bộ kênh Phân tích hư hỏng của bộ kênh và phương pháp kiểm tra sửa chữa. 1. Sơ đồ khối của bộ kênh. Sơ đồ khối của bộ kênh Mạch vào Có nhiệm vụ chọn kênh theo nguyên lý cộng hưởng sóng tại anten có nhiều sóng mang từ các đài phát khác nhau đi tới sóng mang nào có tần số trùng với tần số dao động của mạch vào sẽ được chọn để đi vào mạch khuếch tần. Mạch KĐ cao tần Khuếch đại sóng mang từ đài phát sau khi được thu vào qua mạch cộng hưởng . Mạch dao động Có nhiệm vụ tạo dao động nội để đưa vào mạch trộn tần. Mạch trộn tần Có nhiệm vụ trộn tần số dao động với tín hiệu cao tần để lấy ra tần số trung tần IF IF F0 - RF F0 Là tần số dao động nội RF Là tín hiệu cao tần sóng mang IF Là tần số trung tần tần số IF có dải tần cố định từ 31 5MHz đền 38MHz 2. Mạch vào K. Đại cao tần. Mạch vào thực chất là một bẫy cộng hưởng khi ta chuyển kênh các cuộn dây có cảm kháng khác nhau được tiếp xúc vào mạch cộng hưởng làm thay đổi tần số cộng hưởng nếu tần số cộng hưởng trùng với tần số sóng mang thì tín hiệu sóng mang được thu vào và được khuếch đại qua tầng Q1 đầu ra tầng KĐ cao tần Q1 có thêm một mạch cộng hưởng nữa để nâng biên độ tín hiệu lên mức cao nhất. Nguyenvanbientbd47@ Bộ chuyển kênh cơ khí trong máy thu hình đen trắng. 3. Mạch dao động nội Mạch tạo dao động Mạch tạo dao động cung cấp dao động nội cho mạch đổi tần khi ta chuyển kênh cuộn L1 được thay thế tạo ra mạch cộng hưởng có tần số thay đổi 4. Mạch đổi tần Nguyenvanbientbd47@ Mạch đổi tần Mạch đổi tần có tín hiệu RF và tần số dao động nội OSC cùng được đưa vào cực B của đèn đổi tần tín hiệu trung tần IF lấy ra trên cực C có giá trị bằng hiệu hai tần số đầu vào IF OSC - RF Nếu tần số RF tăng thì tần số dao động OSC cũng tăng tương ứng để đảm bảo tần số IF luôn luôn không đổi tần số trung tần IF chiếm một giải tần từ 31 .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    64    2    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.