Giáo trình sửa chữa ti vi_4

Phân tích sơ đồ nguyên lý của mạch khuếch đại trung tần và mạch tách sóng thị tần, hiện tượng khi hỏng trung tần và các bước kiểm tra sửa chữa 1. | Nguyenvanbientbd47@ Mạch khuếch đại trung tần IF Nội dung Phân tích sơ đồ nguyên lý của mạch khuếch đại trung tần và mạch tách sóng thị tần hiện tượng khi hỏng trung tần và các bước kiểm tra sửa chữa 1. Sơ đồ mạch khuếch đại trung tần Mạch khuếch đại trung tần sử dụng IC IC Khuếch đại trung tần bao gồm các mạch . IF AMPLY là mạch khuếch đại tín hiệu trung tần từ bộ kênh đưa sang sau đó cung cấp tín hiệu cho mạch tách sóng. Detector Là mạch tách sóng tách tín hiệu Video tổng hợp ra khỏi sóng mang của đài phát biến áp T2 cộng hưởng cho mạch tách sóng. Vdeo Amply Là mạch khuếch đại tín hiệu Video trước khi đưa ra ngoài IF AGC Auto Gain Control Là mạch tạo điện áp tự điều chỉnh độ khuếch đại cho mạch trung tần RF AGC Là mạch tạo điện áp tự điều chỉnh độ khuếch đại cho mạch RF Amply của bộ kênh Mạch trung gian giữa bộ kênh và tầng khuếch đại trung tần là bộ lọc giải thông mạch này có nhiệm vụ cho tín hiệu trung tần thuộc giải 31 5MHz đến 38MHz đi qua và loại bỏ các tần số lân cận mạch này bao gồm các linh kiện C1 L1 C2 C3 L2 T1 tạo thành các mạch cộng hưởng để nâng cao biên độ tín hiệu trong dải sóng trung tần tín hiệu vào được đưa vào các chân 8 và 9 của IC Tín hiệu ra ở chân số 3 là tín hiệu Video tổng hợp bao gồm Tín hiệu thị tần Video xung xung tín hiệu điều tần FM. Nguyenvanbientbd47@ Các thành phần trong tín hiệu Video tổng hợp 2. Biểu hiện khi hỏng trung tần. Trung tần là nguồn sinh ra nhiễu trên màn hình đồng thời cũng là mạch khuếch đại tín hiệu thu từ bộ kênh vì vậy khi hỏng trung tần màn hình thường có biểu hiện không có nhiễu không có hình không có tiếng chỉ còn màn ảnh sáng min . Ti vi hỏng trung tần chỉ còn màn sáng mịn không có nhiễu. 3. Các bước sửa chữa mạch trung tần. Xác định đúng nguyên nhân là hư hỏng mạch trung tần dựa vào biểu hiện như ở trên màn ảnh sáng mịn không có nhiễu không có hình không có tiếng. Xác định vị trí của mạch trung tần trên vỉ máy Là khu vực có các biến áp cộng hưởng trung tần bằng hộp sắt vuông có

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.