Lập trình môn Csharp_5

giới thiệu chi tiết về cách viết các chương trình .NET, bao gồm Windows Forms và Web Forms. Ngoài ra, chúng ta sẽ khảo sát thêm về cách tương tác với cơ sở dữ liệu (Database) và các dịch vụ Web (Web Services). Quan điểm về kiến trúc | Lập trình với C Gvhd Nguyễn Tấn Trần Minh Khang Chương 13 Lập trình với C Phần này sẽ giới thiệu chi tiết về cách viết các chương trình .NET bao gồm Windows Forms và Web Forms. Ngoài ra chúng ta sẽ khảo sát thêm về cách tương tác với cơ sở dữ liệu Database và các dịch vụ Web Web Services . Quan điểm về kiến trúc .NET là tạo sự dễ dàng thuận tiện khi phát triển các phần mềm theo tính hướng đối tượng. Với mục đích này tầng trên cùng của kiến trúc .NET được thiết kế để bao gồm hai phần và Windows Form. được dùng cho hai mục đích chính hoặc để tạo các ứng dụng Web với Web Forms hoặc tạo các đối tượng Web Web Objects không có giao diện người dùng User Interface UI với Web Services. Ta sẽ khảo sát chi tiết các mục chính sau 1. Cách tạo ra các ứng dụng Windows có tính chuyên nghiệp cao trong môi trường phát triển Windows Form một cách nhanh chóng theo mô hình RAD Rapid Application Development . 2. Để có thể truy cập dữ liệu trong các hệ quản trị dữ liệu ta sẽ thảo luận chi tiết về và cách tương tác với Microsoft SQL Server và các trình cung cấp dữ liệu Providers Data khác. 3. Là sự kết hợp công nghệ RAD trong phần 1 và trong phần 2 để minh họa việc tạo ra các ứng dụng Web với Web Forms. 4. Không phải tất cả mọi ứng dụng đều có giao diện người dùng thân thiện. Web Services giúp tạo các ứng dụng như vậy chúng là những ứng dụng có tính phân phối cung cấp các chức năng dựa trên các nghi thức Web chuẩn thường dùng nhất là XML và HTTP. Ứng dụng Windows với Windows Form Trước tiên chúng ta cần phân biệt sự khác nhau giữa hai kiểu ứng dụng Windows và Web. Khi các ứng dụng Web đầu tiên được tạo ra người ta phân biệt hai loại ứng dụng trên như sau ứng dụng Windows chạy trên Desktop hay trên một mạng cục bộ LAN Local-Area Network còn ứng dụng Web thì được chạy trên Server ở xa và được truy cập bằng trình duyệt Web web browser . Sự phân biệt này không còn rõ ràng nữa vì các ứng dụng Windows hiện nay có xu hướng dùng các dịch vụ của Web. Ví dụ như

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    83    1    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.