Lập trình môn Csharp_6

Tham khảo tài liệu 'lập trình môn csharp_6', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Lập trình với C Gvhd Nguyễn Tấn Trần Minh Khang Hình 13-13 Lựa chọn loại kết xuất để đóng gói. Ở đây ta sẽ chọn loại Primary Output để tạo tập tin cho ứng dụng FileCopier của ta. Khi chạy chương trình thì .NET sẽ tạo ra một gói có tên là . Trong gói này có chứa 2 tập tin tập tin chạy của ứng dụng tập tin này mô tả gói .CAB theo dạng XML. Mã mô tả XML tập tin .CAB XML version ENCODING UTF-8 DOCTYPE SOFTPKG SYSTEM http standards osd XML namespace href http standards osd as MSICD SOFTPKG NAME FileCopierCabProject VERSION 1 0 0 0 TITLE FileCopierCabProject TITLE MSICD NATIVECODE CODE NAME FileCopier IMPLEMENTATION CODEBASE FILENAME CODEBASE IMPLEMENTATION CODE MSICD NATIVECODE SOFTPKG 138 Lập trình với C Gvhd Nguyễn Tấn Trần Minh Khang Việc cài đặt dự án Setup Project Để tạo được chương trình tự động cài đặt cho ứng dụng ta thêm dự án khác và chọn kiểu là Setup Project dự án kiểu này khá linh động. Nó tạo thành tập tin có phần mở rộng là MSI có thể tự cài đặt ứng dụng của ta lên máy tính khác. UI phục vụ chủ yếu cho việc cài đặt là cửa số View Menu Hình 13-14 Giao diện người dùng View Menu. 2 File System đr Registry File Types User Interface TJJ Custom Actions Y Launch Conditions 1 1 Build Rebuild View Add Install Uninstall Add Solution to Source Contrc Remove Rename IIS Properties Ứng với mỗi chọn lựa trên View Menu ta sẽ thấy các hiển thị tương ứng trong hai cửa sổ bên trái. Chẳng hạn như khi ta chọn View File System thì ở bên trái sẽ hiện ra hai cửa sổ như như hình bên dưới ta có thể thêm các tập tin hay tài nguyên liên quan đến ứng dụng theo ý muốn Hình 13-15 Cửa sổ File System của ứng dụng FileCopier start Page File System I N File System on Target Machine Name Type Application Folder MỄỄIIIII 1 File Q User s Desktop File Q User s Personal Data Folder FileCopier cs File User s .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    83    2    16-06-2024
237    87    3    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.