Lập trình môn Csharp_10

Tham khảo tài liệu 'lập trình môn csharp_10', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Website dạy học ngôn ngữ C Gvhd Nguyễn Tấn Trần Minh Khang Hình 23-3 Liệt kê các ví dụ minh họa lý thuyết thuộc chủ đề theo nhóm Minh họa lý thuyết qua ví dụ Sau khi tìm hiểu lý thuyết người dùng muốn tìm hiểu rõ hơn lý thuyết qua phần mã nguồn của các ví dụ thuộc chủ đề đó. Tùy từng loại chủ đề mà người dùng được hỗ trợ chức năng gõ mã tiếp vào cửa sổ Text sau đó sẽ gửi trang mã này lên máy chủ để nhận được kết quả của phần mã vừa gõ vào. 254 Website dạy học ngôn ngữ C Gvhd Nguyễn Tấn Trần Minh Khang Hình 23-4 Minh họa lý thuyết qua ví dụ cho phép người dùng tự gõ mã của họ vào Tổ chức thi trắc nghiệm cho chủ đề Trong mỗi chủ đề người dùng có thể tham gia thi trắc nghiệm kiến thức của mình 255 Website dạy học ngôn ngữ C Gvhd Nguyễn Tấn Trần Minh Khang Hình 23-5 Tổ chức thi trắc nghiệm cho chủ đề Xác định yêu cầu Ứng dụng phải giúp người dùng có thể nắm bắt được kiến thức một cách nhanh nhất tránh tràn lan dài dòng và phải hỗ trợ chức năng hiệu chỉnh Admin . Yêu cầu chức năng Ứng dụng dự định sẽ có 5 chức năng chính sau 1. Hiển thị lý thuết 2. Minh họa lý thuyết qua ví dụ 3. Tổ chức thi trắc nghiệm 4. Cho phép quảng cáo giới thiệu sách và Link tới các Site liên quan khác 5. Cho phép chức năng hiệu chỉnh thêm xóa sửa các thành phần trên Mô tả chi tiết về các yêu cầu chức năng trên Lưu trữ Lý thuyết về từng chủ đề các chương thuộc chủ đề và từng mục chính ý chính của chương các tập tin đính kèm. Các ví dụ minh họa của mỗi chủ đề tập tin đính kèm nếu có. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
99    6    1    05-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.