Bài giảng môn học vi sinh vật đại cương

Mục đích: giới thiệu đối tượng và nhiệm vụ của môn học, những đóng góp của các nhà khoa học trong lịch sử phát triển VSVH. làm rõ 4 vấn đề chính đã đẩy các nghiên cứu tới giai đoạn "hoàng kim của VSVH" | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Bài giảng môn học VI SINH VẬT ĐẠI CƯƠNG Thời lượng 2 Tín chỉ TH Giảng viên TS. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Hà nội 2009 BÀI MỞ ĐẦU Mục đích Giới thiệu đối tượng và nhiệm vụ của môn học những đóng góp của các nhà khoa học trong lịch sử phát triển VSVH. Làm rõ 4 vấn đề chính đã đẩy các nghiên cứu tới giai đoạn hoàng kim của vi sinh vật học . Mô tả các đặc điểm chung của vi sinh vật và cách phân loại chúng. 1. Đối tượng và nhiệm vụ của vi sinh vật học Vi sinh vật microorganisms là tên chung để chỉ tất cả các sinh vật nhỏ bé mà muốn thấy rõ chúng người ta phải sử dụng kính hiển vi. Vi sinh vật học Microbiology là khoa học nghiên cứu về hình thái cấu tạo đặc tính sinh lý sinh hoá di phân loại của các vi sinh vật. Giữa các nhóm vi sinh vật khác nhau hầu như chỉ thấy có sự giống nhau về tính chất nhỏ bé và sự thống nhất trong phương pháp nghiên cứu. Tuy nhiên chúng thuộc về các nhóm phân loại khác nhau và hầu như có rất ít quan hệ đối với nhau. Các nhóm vi sinh vật chủ yếu bao gồm - Vi khuẩn Bacteria theo nghĩa rộng nó là tên chung để chỉ nhiều loại vi sinh vật thuộc các bộ khác nhau trong ngành Bacteria như xạ khuẩn Actinomycetes niêm vi khuẩn Myxobacteriales xoắn thể Spirochaetales Rickettsias và Mycoplasmas. Vi khuẩn theo nghĩa hẹp không bao gồm các nhóm trên. - Nấm men Yeast Levure - Nấm mốc Molds - Một số tảo Algae - Một số động vật nguyên sinh Protozoa - Virus 2. Lược sử nghiên cứu vi sinh vật học bài đọc thêm Có thể chia lịch sử của vi sinh vật học làm 3 giai đoạn chính Giai đoạn phát triển sớm trước 1857 giai đoạn hoàng kim 1857-1907 và giai đoạn đương thời của VSVH 1907-nay . . Giai đoạn phát triển sớm của VSVH Giai đoạn này được tính từ 1857 trở về trước đó là những đóng góp của Leeuwenhoek vi khuẩn học nguyên sinh động vật học nấm học ký sinh trùng học và tảo học bài đọc thêm Linnaeus hệ thống phân loại bài đọc thêm Semmelweis kiểm soát bệnh nhiễm trùng Snow dịch tễ học . . Thời kỳ hoàng .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    56    5    29-11-2023
116    70    5    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.