BÁO CÁO CÔNG NGHỆ LOM ( Laminated Object Manufacturing)

Khái niệm LOM: Laminated Object Manufacturing. LOM là công nghệ tạo mẫu nhanh vật thể 3D bằng cách dán nhiều lớp vật liệu. Sử dụng tia laser CO2 tập trung cắt theo đường biên dạng với tốc độ khoảng 15 inch/giây (381 mm/s) | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BÁO CÁO CÔNG NGHỆ LOM ( Laminated Object Manufacturing) Nhóm 4: 1. Huỳnh Văn Kim Năm 2. Nguyễn Văn Phong 3. Phan Thanh Giang 4. Trần Lễ Nghi NỘI DUNG LOM Giới thiệu tổng quát Cấu trúc hệ thống và thông số kỹ thuật Quy trình công nghệ Nguyên lý hoạt động So sánh với SLA Ưu & nhược điểm Ứng dụng Tài liệu tham khảo I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT 1/ Khái niệm LOM: Laminated Object Manufacturing. LOM là công nghệ tạo mẫu nhanh vật thể 3D bằng cách dán nhiều lớp vật liệu. Sử dụng tia laser CO2 tập trung cắt theo đường biên dạng với tốc độ khoảng 15 inch/giây (381 mm/s) I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT 2/ Lịch sử phát triển: Hệ thống LOM được phát triển năm 1985 bởi Michael Feygin. Ông chủ của công ty Hydroretics Inc., sau đó đổi tên thành công ty Helisys inc vào năm 1989. I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT 3/ Hình dáng máy Lom và sản phẩm: Helisys LOM 1015 LOM 1015 (mặt trước) LOM 1015 ( mặt sau) LOM 1015 (bên trong) LOM 1015 Helisys LOM 2030 Helisys LOM 2030 Helisys Lom 2030 ( bàn nâng bên trong ) II. CẤU TRÚC HỆ THỐNG VÀ THÔNG SỐ KĨ THUẬT 1/ Cấu trúc hệ thống LOM: II. CẤU TRÚC HỆ THỐNG VÀ THÔNG SỐ KĨ THUẬT 2/ Thông số kĩ thuật: LOM 1015 LOM 2030 III. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ - Vật liệu sử dụng: giấy, nhựa plastics, sợi composites, vải, tấm kim loại. - Phương pháp này sử dụng hai trục để cuốn vật liệu chế tạo – trục cung cấp và trục thu hồi. Tấm vật liệu được đặt tự động trên một cơ cấu nâng. Chất keo được phủ trên toàn bộ bề mặt của lớp, gồm cả phần vật liệu được lấy ra. - Việc cán nóng hoạt động bằng một trục cán nóng. Trục cán này tạo áp lực để liên kết lớp sau với lớp trước. - Vật liệu sẽ được cắt bằng tia laser theo đường bao. - Những phần bên ngoài đường bao chi tiết được cắt thành những đường kẻ ngang, dọc để lấy vật liệu thừa khỏi chi tiết được dễ dàng. III. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ III. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ ( lấy sản phẩm ) III. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ ( lấy sản phẩm ) III. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ ( lấy sản phẩm ) III. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ ( . | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BÁO CÁO CÔNG NGHỆ LOM ( Laminated Object Manufacturing) Nhóm 4: 1. Huỳnh Văn Kim Năm 2. Nguyễn Văn Phong 3. Phan Thanh Giang 4. Trần Lễ Nghi NỘI DUNG LOM Giới thiệu tổng quát Cấu trúc hệ thống và thông số kỹ thuật Quy trình công nghệ Nguyên lý hoạt động So sánh với SLA Ưu & nhược điểm Ứng dụng Tài liệu tham khảo I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT 1/ Khái niệm LOM: Laminated Object Manufacturing. LOM là công nghệ tạo mẫu nhanh vật thể 3D bằng cách dán nhiều lớp vật liệu. Sử dụng tia laser CO2 tập trung cắt theo đường biên dạng với tốc độ khoảng 15 inch/giây (381 mm/s) I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT 2/ Lịch sử phát triển: Hệ thống LOM được phát triển năm 1985 bởi Michael Feygin. Ông chủ của công ty Hydroretics Inc., sau đó đổi tên thành công ty Helisys inc vào năm 1989. I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT 3/ Hình dáng máy Lom và sản phẩm: Helisys LOM 1015 LOM 1015 (mặt trước) LOM 1015 ( mặt sau) LOM 1015 (bên trong) LOM 1015 Helisys LOM 2030 Helisys LOM 2030

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    95    2    23-05-2024
100    125    8    23-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.