Đề thi trắc nghiệm môn học kinh tế vĩ mô dành cho sinh viên kinh tế

Câu 1: GDP danh nghĩa năm 1997 là 6000 tỷ. GDP danh nghĩa năm 1998 là 6500 tỷ. Chỉ số giá năm 1997 là 120. Chỉ số giá năm 1998 là 125. Tỷ lệ tăng trưởng năm 1998 là : | Đề thi trắc nghiệm môn rỉ r KINH TẾ VĨ MÔ _ ĐỀ SỐ 1 Câu 1 GDP danh nghĩa năm 1997 là 6000 tỷ. GDP danh nghĩa năm 1998 là 6500 tỷ. Chỉ số giá năm 1997 là 120. Chỉ số giá năm 1998 là 125. Tỷ lệ tăng trưởng năm 1998 là a. 8 33 c V b 4 Jr c. 4 5 1 d 10 Câu 2 Khi nền kinh tế đang có lạm phát cao nên v a. giảm lượng cung tiền tang lãi suất b. giảm chi ngân sách và tăng thuế Z-O c. a và b đều đúng d. a và b đều sai zQr Câu 3 Cho biết tỷ lệ tiề n mặt so vơi tiề n gởi ngân hàng là 60 tỷ lệ dự trữ ngân hàng so vói tiề n gởi ngân hàng là 20 . Ngân hàng trung ương bán ra 5 tỷ đồng trái phiếu sẽ làm cho khối tiề n tệ a. tăng thêm 5 tỷ đồngb b. giảm bớt 5 tỷ đồng c. giảm bớt 10 tỷ đồng d. tăng thêm 10 tỷ đồ ng Câu 4 Sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng khác nhau ở đích sử dụng b. Thời gian tiêu thụ c. Độ bền trong quá trình sử dụng d. Cả 3 câu đều đúng Câu 5 Ngân hàng trung ương có thể làm thay đổi cung nội tệ bằng cách a. Mua hoặc bán trái phiếu chính phủ b. Mua hoặc bán ngoại tệ c. a và b đều đúng d. a và b đều sai Câu 6 Thành phần nào sau đây thuộc lực lượng lao động a. học sinh trường trung học chuyên nghiệp b. người nội trợ c. bộ đội xuất ngũ d. sinh viên năm cuối Câu 7 Những hoạt động nào sau đay của ngân hàng trung ương sẽ làm tăng cơ sở tiền tệ tiền mạnh a. bán ngoại tệ trên thị trường ngoại hối b. cho các ngân hàng thương mại vay c. hạ tỷ lệ dự trữ bắt buoc đối với các ngân hàng thương mạXJ d. tăng lãi suất chiết khấu Câu 8 Những yếu tố nào sau đây có thể dẫn đến thâm hụt cán cân mậu dịch cán cân thương mại của 1 nước e. đồng nội tệ xuống giá so với ngoại tệ a. sự gia tăng của đau tư trực tiếp nước ngoài b. thu nhập của các nước đối tác mậu d ịch chủ yếu tăng c. cả 3 câu đều sai Câu 9 Những yếu tó nào sau đây có ảnh hưởng đến tổng cung dài hạn a. thu nhập quốc gia tăngO b. xuất khẩu tăng c. lương tăng d. đổi mới công nghệ Câu 10 Những trường hợp nào sau đây có thể tạo ra áp lực lạm phát a. cán cân thanh

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.