Giáo trình kinh tế chính trị_10

Tài cao đẳng đại học môn kinh tế chính trị, cung cấp những kiến thức cơ bản nhất và chính xác nhất về môn chính trị kinh các bạn thành công | Tuy vậy tấm huân chương nào cũng có hai mặt bên cạnh những ưu thế vốn được coi là vẻ đẹp của cơ chế thị trường thì bản thân cơ chế thị trường cũng chứa đựng nhiều khuyết tật. Khuyết tật Bởi vì cơ chế thị trường mang tính tự phát nên những hậu quả như khủng hoảng thất nghiệp lạm phát phần hóa giàu nghèo. là những vấn đề khó tránh khỏi. Do chạy theo lợi nhuận tối đa nên cơ chế thị trường có xu hướng kích thích việc khai thác và sử dụng tài nguyên một cách vô tội vạ phá hủy môi trường môi sinh và sự cân bằng sinh thái. Trong cơ chế thị trường cạnh tranh là động lực của nền kinh tế song bản thân quan hệ cạnh tranh lại cũng chứa đựng những nhân tố tạo ra sự đối lập với nó đó là độc quyền mà độc quyền chính là cơ sở để làm nảy sinh những quan hộ cạnh tranh không lành mạnh. Tóm lại cơ chế thị trường có nhiều ưu thế và vì những ưu thế của cơ chế thị trường nên ngày nay các quốc gia trên thế giới đều chủ trương sử dụng cơ chế thị trường như một công cụ để phát triển kinh tế. Mạt khác vì những khuyết tật của cơ chế thị trường nên hiện nay các quốc gia có xu hướng kết hợp cơ chế thị trường với sự can thiệp điều tiết vĩ mô của Nhà nước đối với nền kinh tế hình thành nên cơ chế kinh tê hỗn hợp. 2. Sự quản lý của nhà nước trong nên kỉnh tế thị trưởng . Tính tẩtỵếii khách quan phải có sự quản Ịý của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường Kinh tế hàng hóa và trình độ phát triển cao của nó là kỉnh tê thị trường là một bước tiến của xã hội loài người trong tổ chức kinh tế. Như ở trên chúng ta đã nghiên cứu kinh tế thị trường có nhiểu ưu thế song cũng có những khuyết tật. Tuy nhiôn trong quá trình phát triển của kinh tế thị trường vai trò của Nhà nước không phải lúc nào cũng được đặt ra như nhau. Trong thời kỳ tự do cạnh ưanh của chủ nghĩa tư bản người ta đề cao vai trò tự điều tiết của cơ chế thị trường coi sự can thiệp của Nhà nước vào kinh tê là có hại. Nhưng quạn điểm này không tồn tại được lâu. Tính tự phất vô chính phủ của quá trình sản xuất cùng với những hậu quả nghiêm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.