Giáo trình kinh tế chính trị_4

Tham khảo tài liệu 'giáo trình kinh tế chính trị_4', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Trong phương trình trao đổi trên có hai câu hỏi đặt ra là vì sao 1 20 và vì sao hai hàng hoá có giá trị sử dụng khác nhau với số lượng khác nhau lại bằng nhau Câu trả lời là hai hàng hoá rìu và thóc có thổ trao đổi được với nhau vì giữa chúng có cơ sở chung. Cơ sở chung đó không thể là giá trị sử dụng của hàng hoá vì công dụng của chúng khác nhau cơ sở chung đó là các hàng hoá đều là sản phẩm của lao động. Sản phẩm của lao động do lao động xã hội hao phí chi phí để sản xuất ra những hàng hoá đó. Thực chất các chủ thể trao đổi hàng hoá với nhau là trao đổi lao động chứa đựng trong các hàng hoá. Trong ví dụ trên người thợ rèn làm ra cái rìu mất 5 giờ lao động người nông dân làm ra 20 kg thóc cũng mất 5 giờ lao động. Trao đổi 1 cái rìu lấy 20kg thóc thực chất là trao đổi 5 giờ lao động sản xuất ra 1 cái rìu lấy 5 giờ lao dộng sản xuất ra 20kg thóc. Lao động hao phí để sản xuất ra hàng hoá là cơ sở chung của trao đổi gọi là giá trị hàng hoá. Giá trị hàng hoá là lao động của người sản xuất hàng hoá kết tinh trong hàng hoá. Đặc trưng của giá trị hàng hoá - Giá trị là một phạm trù lịch sử nghĩa là nó chỉ tổn tại ở những phương thức sản xuất có sản xuất và trao đổi hàng hoá. Vai trò của giá trị là mẫu số chung là tổng thể đồng chất làm cơ sở quy đổi những giá trị sử dụng khác nhau ưong trao đổi so sánh. - Giá tri hàng hoá biểu hiện quan hệ sản xuất xã hội tức là những quan hệ kinh tế giữa những người sản xuất hàng hoá. Trong nền kinh tê hàng hoá dựa trên chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất quan hệ kinh tế giữa người với người biểu hiện thành quan hệ giữa vật với vật. Hiện tượng vật thống trị người gọi là sự sùng bái hàng hoá khi tiền tộ xuất hiện thì đỉnh cao của sự sùng bái hàng hoá là sự sùng bái tiền tệ. Về mặt phương pháp ta đi từ giá trị trao đổi nghĩa là đi từ hiện tượng bề ngoài từ cái giản đơn dễ thấy đổ lần mò ra vết tích của giá trị nghĩa là cái bản chất bên trong của sự vật hiện tượng. Giá trị trao đổi chỉ là hình thức biểu hiện của giá trị giá trị là nôi dung là

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
110    368    2    21-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.