Giáo trình kinh tế chính trị_5

Tham khảo tài liệu 'giáo trình kinh tế chính trị_5', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Các nội dung trên của tái sản xuất đòi hỏi mỗi doanh nghiệp cũng như toàn bộ nền kinh tế phải được thực hiện thường xuyên và hiệu quả. n - CÁC QUY LUẬT KINH TỂ CỦA TÁI SẢN XUẤT XÃ HỘI 1. Quy luật thực hỉện tổng sần phẩm xã hội trong tái sản xuất xâ hội Trong quá trình phát triển lịch sử tái sản xuất các tư tưởng kinh tế và tiếp đó là các trường phái lý luận kinh tế đã bắt đầu xuất hiện. Mỗi trường phái lại có những quan niệm khác nhau về lý luận tái sản xuất. Kinh tế chính trị học trước Mác do không hiểu được tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá nên không có được quan niệm đúng đắn về hai mặt giá trị và hiện vật của tổng sản phẩm xã hội do đó không thể phân tích một cách khoa học quá trình tái sản xuất xã hội. Kế thừa và phát triển lý luận tái sản xuất của những người đi trước xuất phát từ tính hai mặt cùa lao động sản xuất hàng hoá và do đó hai mật của tổng sản phẩm xã hội coi hai mật giá trị và hiện vật của tổng sản phẩm xã hội là hai tiêu đề lý luận để nghiên cứu tái sản xuất xã hội. Nếu như việc tái sản xuất cá biệt trong các xí nghiệp mặt giá trị của sản phẩm có vai trò quan trọng thì trong tái sản xuất xã hội tổng hoà những quá trình tái sản xuất của các xí nghiệp cá biệt trong mối quan hệ biện chứng với nhau mặt hiện vật của tổng sản phẩm xã hội có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Dựa vào mặt hiện vật có thể chia tổng sản phẩm xã hội ra thành tư liêu sản xuất và tư liệu tiêu dùng và do đó toàn bộ nền sản xuất xã hội cũng được chia ra làm hai khu vực Khu vực I sản xuất tư liêu sản xuất. Khu vực ỈI sản xuất tư liệu tiêu dừng. Mỗi khu vực lại bao gồm rất nhiều ngành và số lượng những ngành này ngày càng tăng lên cùng với sự phát triển của phân công lao động xã hội. Trên thực tế ranh giới giữa khu vực I và khu vực II không phải lúc nào cũng rõ ràng có thể một số ngành vừa thuộc khu vực I lại vừa thuộc khu vực II. Chẳng hạn ngành than vừa sản xuất than để luyện thép vừa sản xuất than cho tiêu dùng hàng ngày của nhân dân. Ngành nông nghiệp xét về mặt sản .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.