Giáo trình công nghệ may_8

Trang phục là nhu cầu thiết yếu của con người, vì vậy mà ngành công nghiệp may mặc đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tài liệu này sẽ đưa đến các bạn những kiến thức cơ bản nhất về công nghệ may. | - Bấm nhả xung quanh đáp cổ cách dường may lộn 0 2 cm dối với cổ tròn . Bấm nhả tại điểm góc cổ đối với cổ vuông . c May chặn đáp cổ hình Cạo lật đáp cổ sát đường may may chặn đáp cổ sát mí. d Vắt chân đáp cổ hỉnh Dùng kim tay vắt nhân tự chân đáp cổ vào thân áo mật độ mũi vắt là 2 mũi cm. 154 IV- QUY TRÌNH LẮP RÁP VÁY VÀ Áo VÁY 1. May thán trước hình May can hai mảnh thân trước với nhau từng đôi một. - Đặt mặt phải của mảnh sườn úp vào mật phải cúa mảnh giữa. Sắp bằng mép và may cách đều mép 1 cm. - Là rẽ đường may can. Hình Hỉnh Hình 2. May thân sau hình May can mảnh giữa với hai mảnh sườn - Đạt mặt phải của mảnh sườn úp vào mặt phải của mảnh giữa. Sắp bằng mép và may cách đều mép 1 cm. - Là rẽ đường may can. 3. May ráp thân trước thân sau hình - May ráp vai con thân trước và thân sau 1 cm. Là lật về phía thân sau. - May ráp sườn thân trước và thân sau 2 cm. Là rẽ đường may can. Chú ý Đường may cách đều êm phẳng. 155 4. May cổ áo a May nẹp cổ hình - Là dán dựng vào viền nẹp cổ trước và sau. Úp hai mặt phải cúa viền nẹp cổ trước và sau vào nhau sắp bằng mép và may 1 đường cách mép 1 cm. Là rẽ đường may can. b May viển nẹp cổ vào thán áo hình - Đặt úp mặt phải của miếng viền nẹp cổ vào mặt phải thân áo. Sắp bàng mép và may 1 đường cách mép 0 5 cm. - Bấm nhả đều quanh đường may. - May chặn mí đáp cổ. Hình Hình - Cạo lé viền cổ vào mặt trái. Là chết nếp vắt nhân lự chân đáp cổ vào thân áo. Yêu cầu kỹ thuật Viền cổ êm cổ đúng mẫu không lé ngược. 5. May tay tra tay a May tay hình Là gấp đều mép gấu tay vào mặt trái. - May bụng tay đường may 2 cm. b May tra tay hình ỉ - Lộn ống tay sang mặt phải. - Đặt đường can bụng tay cách đường can Hình sườn áo bằng 2 cm về phía thân trước. - Tay đổ trên thân áo để dưới hai mặt phái úp vào nhau. Sắp bằng mép và may cách đều mép 0 7 em. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
120    82    4    15-04-2024
311    40    2    15-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.