Giáo trình công nghệ may_2

Tham khảo tài liệu 'giáo trình công nghệ may_2', văn hoá - nghệ thuật, thời trang - làm đẹp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 2. Co đủ các dụng cụ khâu tay thích hợp - Kim chỉ khâu phù hợp với từng loại công việc về độ lớn màu sắc. độ bền. - Đê đeo tay bảo đảm chất lượng để tăng lực dẩy kim và bảo vệ tay. 3. Xâu chỉ cầm kim và vải đúng phương pháp a Xâu chỉ - Lấy chỉ có chiều dài khoảng 60-70 cm một nửa sải tay không nên lấy dài quá sẽ bị vướng rối. - Một tay cẫm kim một tay vuốt xe đầu chỉ cho nhọn xâu vào lổ xâu kim rút chỉ và thắt nút đầu chỉ. b Cẩm kim và vải hình - Tay phải cầm kim ngón cái và ngón trỏ cầm thân kim dặt đuôi kim vào ngón tay giữa có đeo đê. -Tay trái cầm vải ngửa bàn tay để vải nằm trong lòng bàn tay ngón tay cái và ngón tay út để trên vải 3 ngón còn lại để ớ dưới vải để kẹp giữ các lớp vải khi khâu riêng đường lược dải dựng thì vải để trên mặt bàn . Hỉnh . Cách cầm kim và vải 22 4. BỂ cạo mép vải phù hợp với từng loại canh sợi - Bẻ mép vải thẳng canh sợi dọc dùng móng tay cái cạo cho chết nếp. - Bẻ mép vải thẳng canh sợi ngang dùng đốt ngón tay cái hoặc bẻ chết trên tay. - Bẻ mép đường cong tròn dùng vặch hoặc đánh chun trên máy rồi mới bẻ dùng đốt ngón tay cái để miết ngón tay cái gập lại . III- CÁC ĐƯỜNG KHÂU TAY cơ BẢN 1. Khái niệm Mũi khâu tay là dùng chỉ và kim luồn qua các lớp vải bằng tay theo một trình tự nhất định. Nhiều mũi khâu tay liên tiếp tạo thành đường khâu tay. 2. Phân loại các đường khâu tay Căn cứ vào công dụng của đường khâu trong tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm có các đường khâu - Khầu lược - Khâu chũi - Khâu đột - Khâu vắt Thùa khuyết - Đính cúc - Tết bọ - Đính móc. IV- PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN CÁC ĐƯỜNG KHÂƯ TAY 1. Khâu lược a Khái niệm Khâu lược là đường khâu tạm thời thưa mũi để giữ các mép vải trước khi may chính thức không bị xở lệch hoặc lược cầm lược sang dấu. Khâu lược gổm các kiểu khâu lược đều mũi và khâu lược chìm mũi. 23 b Cách thực hiện Kháii lược đều mũi hình - Lên kim xuống kim với khoảng cách bằng nhau tạo những mũi nổi và mũi chìm đều đặn với độ dài khoảng 0 5 4- 1 cm - Cầm vải trên tay để lược rút chỉ chặt vừa phải. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    287    1    22-02-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.