Giáo trình công nghệ may_3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình công nghệ may_3', văn hoá - nghệ thuật, thời trang - làm đẹp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | b Nguyên ỉý hoạt động của một sô cữ cấu - Trụ kim Môtơ truyền chuyển động cho trục chính 2 qua cơ cấu tay quay thanh truyền tạo chuyển đông cho kẹp trụ kim 19 trụ kim 20 chuyển động lèn xuống theo chuyển động của kẹp trụ kim. - Cần giậí chỉ Chuyển động quay trọn của trục chính 2 qua tay quay tạo chuyển động cho cần gật chỉ 12 . - ô móc Chuyển động quay tròn của trục chính 2 truyén qua hai cạp bánh râng côn xoắn 3 4 và 5 6 tạo chuyển động quay tròn cho trục ổ 7 ổ móc 8 . -- Chuyển động răng cưa Chuyển động của răng cưa là tổng hợp cũa hai chuyển dộng Chuyển động nâng hạ của răng cưa Chuyển động quay tròn của trục chính qua cam lệch tâm 24 tới thanh truyền trục nâng 25 tạo chuyển động lắc cho trục 9 nhờ con trượt biến chuyển động lắc thành chuyển động nâng hạ của ràng cưa 11 . Chuyển động đẩy cứa ràng cưa Chuyển dộng quay tròn của trục chính qua cam lệch tâm 24 thanh truyền tới trục đẩy 10 tạo chuyển động đẩy cho răng cưa 11 . - Cơ cấu ép nguyên liệu Cơ cấu này bao gồm trục bàn ép chân vịt 15 lò xo 16 kẹp trục chân vịt 17 đai ốc hãm 14 và núm điều chỉnh lực ép 13 . Iỉ- CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO DƯỠNG 1. Hiệu chỉnh Trước khi sử dụng máy ta cần hiệu chỉnh máy phù hợp de dạt được mũi may chuẩn. Đối với máy may bằng một kim thòng thường ta phải hiệu chỉnh độ cao của trụ kim mối quan hệ giữa kim và mỏ móc lượng dầu bôi trơn. a Độ cao trụ kim Với máy may bằng một kim có thể sử dụng được hai loại kim có ký hiệu là kim DA và kim DB. Trên trụ kim lần lượt từ đầu lắp kim đến vít hãm 45 kẹp trụ kim 18 có khắc bốn vạch A B c D dể xác định dộ cao trụ kim và quan hệ giữa kim và mỏ móc. Điểu chỉnh dộ cao trụ kim theo các bước sau Tháo vít ớ phía đầu máy cứa lớp võ máy tháo vó máy ứ phía dầu máy. Quay bánh đà cho kim xuống đen vị trí thấp nhất mớ vít hãm kẹp trụ kim 18 Điều chinh trụ kim sao cho vạch A trùng mép dưới bạc dưới trụ kim 21 khi sứ dụng kim DB và vạch c khi sử dụng kim DA sau dó vặn chặt vít hãm kẹp trụ kim. b Quan hệ kim móc - Quay bánh dà cho kim từ vị trí thấp nhất đi lên

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
89    275    6    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.