Giáo trình công nghệ may_6

Tham khảo tài liệu 'giáo trình công nghệ may_6', văn hoá - nghệ thuật, thời trang - làm đẹp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | lên cổ và đặt sợi viển lên trên cùng sắp tất cả bằng mép may tra cố dường thứ nhất lo đều 0 5 cm hình . - May tra xong lộn đầu nẹp cạo lật mép sợi viền và thân áo vể một phía bẻ gấp sợi viền to đều 0 6 cm may đè mí sợi viền lén thân áo. Hình . Tra cổ Yêu cáu ky tliỉtậi Cổ may xong phải cân đối đúng hình mầu họng cổ thân trước phải bằng nhau Đoạn xẻ đầu nẹp phải bằng nhau sợi viền to đều đường may mí êm phẳng không tụt sổ. . CỔ BẺ VE 1 Trình tự may May can cổ nếu có - Là dán dựng cổ và dựng ve - May lộn cổ - Lộn cổ - May tra cổ - May chân ve và cạnh ve trong. 110 2. Phương pháp may Trước khi may cần xác định -- Kiểu mầu hình dáng cổ vuông nhọn tù. - Tính chất vật liệu vải dày vải móng co dãn. Số lượng kích thước chi tiết bán thành phẩm. - Phẩn chính - phụ và canh sợi cúa chi tiết . a May can cổ nếu câ Áp dụng đường may can rẽ hình Yêu cầu kỹ thuật Cổ can xong phải đúng hình mẫu. Đường can rẽ phải êm phẳng. Hình . May can cổ b Là dán dựng cổ và dựng ve hình - Dán dựng vào cổ ngoài và ve áo. Lần cổ ngoài để dưới dựng đế trên sao cho mặt dính của dựng tiếp xúc với mặt trái cổ canh sợi cân dối hàng kẻ ca rô hai đầu cổ phải đối nhau . - Dùng bàn là với nhiệt độ thích hợp là dán lần dựng với cổ áo. - Là dán dựng ve cách là tương tự như là cổ áo. Yêu cầu kỹ thuật Sau khi là dựng phải bám chắc không bị phồng rộp không bị lệch canh sợi hoặc biến dạng cổ và ve áo. c May lộn cổ hình - Áp dụng kiểu may lộn một đường. - Đật lần cổ trong xuống dưới lần cổ ngoài có dựng để trên may lộn theo dấu thiết kế hoặc theo mẫu. Hỉnh . Là dán dựng cổ và dựng ve Hình . May lộn cổ 111 Chủ ỷ Khi may phải kéo cãng lần cổ trong tạo cho cổ ngoài có một lượng dư để sau khi lộn cổ được mo úp không vênh tểnh. Nêu góc đấu cổ là góc nhọn khi may lộn nên đặt một sợi chỉ ớ đầu cổ để lộn cổ được nhanh và đẹp. d Lộn cổ hình - Trước khi lộn phải xén sửa cách đều đường may 0 4 cm riêng hai đầu cổ cắt vát theo hình lưỡi mác cách đầu cổ 0 2 cm. - Gấp góc đầu cổ lộn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.