Giáo trình công nghệ may_7

Tham khảo tài liệu 'giáo trình công nghệ may_7', văn hoá - nghệ thuật, thời trang - làm đẹp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | b May đáp vào thán túi hình - Thân túi để dưới đáp dể trẽn và hai mặt trái úp vào nhau sắp đáp vào thân túi sao cho Đáp nhỏ về phía thân túi trước yà đặt bàng mép cạnh túi. Đáp to về phía thân túi sau và cách mép cạnh túi 1 cm. Các đầu đáp túi đặt cân đối với . . _ Hình . May đáp vào thân túi hai đấu cạnh túi. - May mí mép đáp phía trong. Chít ý Trường hợp có đáp khác màu với sản phẩm thì dặt đáp khác màu về phía cạnh túi trước. Yêu cẩu kỹ thuật Đáp túi đặt đúng vị trí các đầu đáp cân đối với cạnh túi đường chỉ may không sùi không bỏ mũi. c May lộn và diễu đáy túi hình - Gấp đôi thân túi trù phần dư cạnh túi phía sau . Mặt phải thân túi vào trong may iộn đáy túi 0 3 cm đến cách điểm cạnh túi phía trước 1 cm thì lại mũi hình . - Xén sửa cách đều đường may lộn lại may diễu đều 0 4 cm hình . Chú ý Khi diễu đến đầu cạnh túi phía trước thì lật cạnh túi trước ra và diễu tiếp cho hết cạnh túi phía sau. ơ b Hình . May lộn và diễu đáy túi Yêu cầu kỹ thuật Thân túi không tụt sổ đường may lộn diều đáy túi không sùi chỉ. 132 d May ráp túi vào đường dọc - May ráp cạnh đáp túi phía trước vào thân quần trước sắp đầu thân túi bằng đầu chân cạp và cạnh thân túi trùng đường dọc quần hai mặt phâi úp vào nhau may cách mép 0 8 cm hình . - May diễu đè miệng túi lật thân túi ngược lại cạo sát dường chỉ may diễu đè 0 4 cm hình . a - May ráp cạnh đáp phía sau vào thân quần sau sắp mép đáp bàng mép dọc thân quần và êm phẳng. May cách đều 0 8 cm không may dè lên thân túi sau hình . - May bọc thân túi may cuốn kín gập vải cạnh túi sau bọc sát mép dọc quần thân sau may cách mép gấp 0 3 cm hình . b c Hình . May ráp túi vào đường dọc e May chặn hai đầu miệng tủi Lật thân túi về phía thân trước may chặn hai đầu miệng túi 5 lần chỉ chồng khít chiều dài đường chặn bằng 0 7 cm chặn chếch về phía gấu tạo với dọc quần 1 góc là 60 lấh vể phía thân sau 1 mũi may hình . Yéu cẩu kỹ thuật Đường may cách Hình 7 5 đều không cầm bai cạo sát đường chỉ đường

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
127    264    4    19-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.