Giáo trình công nghệ may_5

Tham khảo tài liệu 'giáo trình công nghệ may_5', văn hoá - nghệ thuật, thời trang - làm đẹp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | I- CÁCH TÍNH ĐỊNH MỨC VẢI MAY sơ MI Nữ NAM 1. Sơ mi nữ ngắn tay dài tay - Khổ vải đơn rộng từ 80 cm đến 90 cm Ngắn tay Chiểu dài vải 2 X Da Rgấu 4- Dđm Dài tay Chiều dài vải 2 X Da Rgấu Dđm Dt Trong đó Da Số đo dài áo. Rgấu - Chiều rộng gấu áo thông thường Rgấu 1 -ỉ- 3 cm . Dt - Số đo dài tay. Dđm - Dư đường may xung quanh các chi tiết. - Khổ vải nhỡ rộng từ 115 cm đến 120 cm chung cho cả sơ mi dài tay và ngắn tay. Chiều dài vải Da Dt Rgấu Dđm - Khổ vải đúp rộng từ 140 4- 160 cm . Ngắn tay Chiều dài vải Da Rgấu Dđm Dài tay Chiều dài vải Da Rgấu Dđm 30 cm Chú ý Đối với sơ mi nữ ngắn tay sự chênh lệch chiều dài vải giữa hai khổ trung bình là 10 15 cm. 88 Hlnh . Sơ đổ giác mẫu sơ mi nữ dài tay trên khổ vải 115 cm 2. Sơ mi nam - Khổ vải đơn sơ mi ngắn tay khổ vải rộng từ 80 cm đến 90 cm Chiều dài vải 2 X Da - Rgấu Dđm 89 90 em Hình . Sơ đổ giác mẫu sơ mi nam dài tay trên khổ vải 90 cm - Khổ vải đúp sơ mi dài tay khổ vải rộng từ 140 cm đến 160 cm Chiều dài vải Da Dt Rgấu Dđm s Chú ý Đối với kiểu mău phức tạp hoặc vải có ô kẻ vải có tuyết thì cần cộng thêm từ 5 -í- 10 chiều dài của vải đã tính trước đó. II- CÁCH TÍNH ĐỊNH MỨC VẢI MAY QUẦN Âu NAM Nữ - Khổ vải rộng từ 90 cm đến 120 cm Chiều dài vải 2 X Dq Rcạp Rgấu Dđm Trong đó Dq - Số đo dài quần Rcạp - Rộng cạp quần thông thường từ 2 5 -ỉ- 3 5 cm Rgấu - Rộng gấu quần thông thường từ 2 5 -ỉ- 3 0 cm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    347    3    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.