Chương trình cha mẹ và con

Các chương trình phục hồi sớm cho trẻ khiếm thính do thần kinh giác quan rất quan trọng. Chúng thường trực tiếp hướng đến cha mẹ cũng như con của họ. Hầu hết thời gian của trẻ nhỏ là ở với gia đình và trong môi trường này, trẻ em học giao tiếp tốt nhất. Khi giao tiếp hiệu quả, nhìn chung trẻ em sẽ có ít hoặc không có khó khăn để có kỹ năng xã hội và kỹ năng giáo dục cơ bản giúp cho trẻ phát triển tốt. Trẻ em học ngôn ngữ nói hoặc ra dấu. | Chương trình cha mẹ và con Các chương trình phục hồi sớm cho trẻ khiếm thính do thần kinh giác quan rất quan trọng. Chúng thường trực tiếp hướng đến cha mẹ cũng như con của họ. Hầu hết thời gian của trẻ nhỏ là ở với gia đình và trong môi trường này trẻ em học giao tiếp tốt nhất. Khi giao tiếp hiệu quả nhìn chung trẻ em sẽ có ít hoặc không có khó khăn để có kỹ năng xã hội và kỹ năng giáo dục cơ bản giúp cho trẻ phát triển tốt. Trẻ em học ngôn ngữ nói hoặc ra dấu dễ dàng nhất trong 2 3 năm đầu đời. Vì thế lý tưởng nhất là việc đánh giá chẩn đoán và điều trị hướng đến mục đích phát triển kỹ năng giao tiếp có hiệu quả cần được bắt đầu khi trẻ được vài tháng tuổi. Các chương trình phục hồi sớm đẩy mạnh việc sử dụng ngôn ngữ tín hiệu hoặc ngôn ngữ nói hoặc cả hai. Việc phát triển ngôn ngữ bắt đầu qua những hoạt động có ý nghĩa từ những tháng đầu đời của trẻ Tuy nhiên nhiều quốc gia chưa có chương trình can thiệp nghe -nói. Điều này làm chúng tôi lấy làm tiếc bởi vì việc sử dụng công nghệ hiện đại đặc biệt là các lọai máy nghe mới hiện nay và việc cấy điện ốc tai có thể giúp cho số đông trẻ khiếm thính đạt được ngôn ngữ nói trôi chảy và thành thạo. Vì lý do này chúng tôi sẽ mô tả nội dung trong một chương trình nghe nói điển hình của can thiệp sớm. Chương trình cha mẹ và con Cả gia đình ba mẹ và con của họ bị khiếm thính một tuần cần được học thêm 1 - 2 tiếng trong những khóa điều trị nghe nói. Trong những khóa này giáo viên sẽ hướng dẫn các kỹ thuật để kích thích nghe nói và phát triển ngôn ngữ. Cha mẹ sẽ thực hiện và củng cố thêm những điều đã học vào các ngày còn lại trong tuần. Trẻ em luôn tìm kiếm ý nghĩa và đó chính là động lực cho sự có được ngôn ngữ khi chúng còn rất trẻ. Sau đó nói và ngôn ngữ đuợc phát triển hiệu quả nhất trong môi trường sống tự nhiên của trẻ. Bởi vậy chương trình cha mẹ và con tiến hành tốt nhất trong một môi trường giống như ở nhà bao gồm một căn hộ có phòng tiếp khách phòng ngủ nhà bếp nhà tăm. và đầy đủ đồ đạc trong phòng. Nếu không trang .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.