Giáo trình công nghệ sản xuất phim truyền hình_3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình công nghệ sản xuất phim truyền hình_3', văn hoá - nghệ thuật, chụp ảnh - quay phim phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Giáo trình CÔNG NGHỆ sx CT TRUYẾN HÌNH - GV Phạm Thị Sao Băng 55 Tại trường quay S9 Sân Khấu CAM CAM CAM 56 Giáo trình CÕNG NGHỆ sx CT TRUYỂN HÌNH - GV Phạm Thị Sao Băng VII CÔNG NGHÊ GIA CÒNG LAI CÁC CHƯONG TRÌNH PHIM NƯỚC NGOÀI Chương trình phim chiếm một tỷ lệ rất lớn vì vậy gia công lại các chương trình phim nước ngoài trở thành một lĩnh vực sản xuất hậu kỳ riêng. Cóng nghệ này phụ thuộc vào một số đặc điểm sau Vật liệu ghi Phim có đường tiếng quốc tế hay không có đường tiếng quốc tế Mức độ gia công lại đường tiếng Chỉ làm lại lời thoại hay tất cả các thành phần tiếng trên băng Hình thức tiến hành hậu kỳ - Phương pháp thuyết minh - Phương pháp làm lại đường tiếng mới - Phương pháp lồng phụ đề Sau đây chúng ta đi sâu vào tìm hiểu các phương pháp gia công với đặc điểm là phim không có đường tiếng quốc tế vật liệu ghi là băng từ 1 Phương pháp lóng phu đề a Đặc điểm - Lổng chữ được thực hiện khi in chuyển - Sử dụng xung đánh dấu là TC b Các bước công nghệ chính Kiểm tra về kỹ thuật và nghệ thuật trước khi đưa vào gia công. Khâu này để nhằm xác định xem bộ phim có thích hợp về mặt nội dung nghệ thuật hoặc có cần tiến hành dựng lại cảnh nào khổng. In các bản nháp hình và nháp tiếng có thể tiến hành song song dựng lại một số chỗ cần thiết Chuẩn bị cho lồng tiếng - Dịch kịch bản tiếng nước ngoài và biên dịch lại cho phù hợp với hình ảnh tạo ra kịch bản lổng tiếng Giáo trình CÔNG NGHỆ sx CT TRUYỀN HÌNH - GV Phạm Thị Sao Băng 57 - Soạn thảo các câu chữ cần lồng theo kịch bản vào bộ nhớ của thiết bị lồng chữ. Chú ý tới một số vấn đề sau - Câu chữ bắn vào hình - Vị trí của chúng Địa chỉ của từng câu chữ theo địa chỉ T c ghi trên băng tù - Khoảng cách giữa các câu chữ Kiểm tra và hiệu chỉnh độ khớp của nội dung chữ với hình ảnh In chương trình vào băng phát sóng cùng với việc lổng chữ Sử dụng phương pháp này có ưu điểm là nhanh giữ được âm thanh của đường tiếng gốc. Song lại có một số nhược điểm sau - Trong khi xem phim người xem theo dõi hình ảnh và kèm theo là phải đọc .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    57    2    15-04-2024
150    67    2    15-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.