Giáo trình công nghệ sản xuất phim truyền hình_2

Tham khảo tài liệu 'giáo trình công nghệ sản xuất phim truyền hình_2', văn hoá - nghệ thuật, chụp ảnh - quay phim phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 2 Giáo trình . CÔNG NGHỆ sx CT TRUYỀN HÌNH - GV Phạm Thị Sao Băng Nghiên cứu công nghệ đề xuất các bước cổng nghệ với dây chuyền sản xuất tối ưu còn mang lại hiệu quả về kinh tế về thời gian và cuối cùng là tạo một không khí làm việc thoải mái hiệu suất có độ tin cậy cao. I Ỷ NGHĨA CÙA VIÉC NẮM BẮT QUY LUÀT TRONG SÀN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH Ngày nay quan niệm về khoa học và công nghệ đã rõ ràng và khẳng định tầm quan trọng của nó trong nền sản xuất quyết định đến chất lượng và số lượng sản phẩm. Việc nắm bắt quy luật trong sản xuất không những là chìa khoá để thực hiện tốt quy trình công nghệ mà còn làm cho công nghệ ngày càng thêm hoàn thiện trên cơ sở sự cố gắng lao động và trí tuệ cuả mỗi người tham gia vào quá trình sản xuất. Hiểu được mối quan hệ giữa kỹ thuật và công nghệ và tổ chức dây chuyền tối ưu cho sản xuất là quan trọng đối với cả kỹ thuật và biên tập chương trình Kỹ thuật đưa ra các tính năng hoàn hảo hiện đại của thiết bị sản xuất chương trình. Công nghê được hình thành từ ý đồ của đạo diên trên cơ sở hiện trạng của kỹ thuật. Dây chuyền sản xuất có tối ưu hay không là sự khai thác triệt để các điều kiện sẵn có để tạo cho việc sản xuất đạt được các mục tiêu - Có tính khả thi - Dễ dàng khai thác thực hiện chương trình - Tiết kiệm thời gian kinh tế và đạt được chất lượng yêu cầu. Sản xuất chương trình Truyền hình có đặc thù riêng vừa mang tính chất nghệ thuật kỹ thuật vừa phải đáp ứng liên tục rộng rãi đến người xem vì vậy việc nắm được quy luật trong sản xuất còn giúp cho việc chuẩn bị của từng cá nhân và sự công tác của đội ngũ làm chương trình là điều kiện đầu tiên cho viộc thành công đối với một loại sản phẩm phong phú đa dạng. Giáo trình CÔNG NGHỆ sx CT TRUYÉN HÌNH - GV Phạm Thị Sao Băng 29 II VẤN ĐỀ ÁP DUNG KHOA HOC KỸ THUẲT HIÉN ĐAI CHO SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH Sản phẩm của Truyền hình là các chương trình Truyền hình mang tính nghệ thuật kỹ thuật cao. Đối tượng của Truyền hình là hàng tỉ khán giả vì vậy Truyền hình đòi hỏi sự nhanh nhạy và hấp

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    59    2    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.