Bài tập thường kỳ hàm phức và phép biến đổi laplace

Tài liệu tham khảo Bài tập thường kỳ hàm phức và phép biến đổi laplace - khoa khoa học căn bản, trường ĐH công nghiệp Chí Minh | ThS. Đoàn Vương Nguyên Bài tập thường kỳ Hàm phức Phép biến đổi Laplace Đại học 2011 2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN BÀI TẬP THƯỜNG KỲ HÀM PHỨC VÀ PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE GVHD ThS. Đoàn Vương Nguyên Lớp học phần .Khoa KHCB Học ky . .Năm học 2011 - 2012 Danh sách nhóm ghi theo thứ tự ABC 1. Nguyễn Văn A 2. Le Thị B HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY 1 Trang bìa như trên đánh máy không cần in màu không cần lời nói đầu . 2 Trong phần làm bài tập chép đề câu nào xong thì giải rõ ràng ngay câu đó. 3 Trang cuối cùng là Tài liệu tham khảo 1. Nguyễn Kim Đính - Hàm phức và ứng dụng - ĐH Kỹ thuật - 1998 2. Nguyễn Kim Đính - Phép biến đổi Laplace - NXB Khoa học và Kỹ thuật - 1998 3. Võ Đăng Thảo - Hàm phức và Toán tử Laplace - ĐH Kỹ thuật - 2000 4. Phan Bá Ngọc - Hàm biến phức và phép biến đổi Laplace - NXB Giáo dục - 1996 5. Trương Văn Thương - Hàm số biến số phức - NXB Giáo dục - 2007 6. Đậu Thế Cấp - Hàm biến phức và phép tính Toán tử - NXB ĐH Quốc gia - 2006 7. Nguyễn Văn Khuê - Lê Mậu Hải - Hàm biến phức - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội - 2006 8. Theodore. W. Gamelin - Complex Analysis - Department of Mathematics UCLA 9. Trương Thuận - Tài liệu Hàm phức và phép biến đổi Laplace - ĐH Công nghiệp Chú ý Phần làm bài bắt buộc phải viết tay không chấp nhận đánh máy trên 01 hoặc 02 mặt giấy A4 và đóng thành tập cùng với trang bìa. Thời hạn nộp bài Tiết học cuối cùng Sinh viên phải tự đọc trước bài học cuối để làm bài . Nếu nộp trễ hoặc ghi sót tên của thành viên trong nhóm sẽ không được giải quyết và bị cấm thi. Mỗi nhóm chỉ từ 01 đến tối đa là 07 sinh viên. Sinh viên tự chọn nhóm và nhóm tự chọn bài tập. Phần làm bài tập sinh viên phải giải bằng hình thức tự luận rõ ràng. Nếu làm đạt yêu cầu mà chỉ chọn toàn câu hỏi dễ thì điểm tối đa của nhóm là 8 điểm. Cách chọn bài tập như sau 1 Nhóm chỉ có 1 sinh viên thì chọn làm 32 câu hỏi nhỏ các câu hỏi nhỏ phải nằm trong các câu hỏi khác nhau gồm Chương 1 chọn 7 trong 9 câu hỏi trong mỗi .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    3    0    18-06-2021
4    6    1    18-06-2021