BÀI TẬP THƯỜNG KỲ MÔN TOÁN CAO CẤP A3

TÀI LIỆU THAM KHẢO BÀI TẬP THƯỜNG KỲ MÔN TOÁN CAO CẤP A3 ( GVHD: ThS. Đoàn Vương Nguyên )KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2011 – 2012 | ThS. Đoàn Vương Nguyên Bài tập thường kỳ Toán cao cấp A3 Đại học năm học 2011 2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN BÀI TẬP THƯỜNG KỲ MÔN TOÁN CAO CẤP A3 GVHD ThS. Đoàn Vương Nguyên Lớp học phần . Khoa KHCB Học kỳ .Năm học 2011 - 2012 Danh sách nhóm ghi theo thứ tự ABC 1. Nguyễn Văn A 2. Le Thị B HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY 1 Trang bìa như trên đánh máy không cần in màu không cần lời nói đầu . 2 Trong phần làm bài tập chép đề câu nào xong thì giải rõ ràng ngay câu đó. 3 Trang cuối cùng là Tài liệu tham khảo 1. Nguyễn Phú Vinh - Giáo trình Toán cao cấp A3 - ĐHCN TP. HCM. 2. Đỗ Công Khanh - Giải tích hàm nhiều biến tập 3 4 - NXB ĐHQG TP. HCM. 3. Nguyễn Đình Trí - Phép tính Giải tích hàm nhiều biến - NXB Giáo dục. 4. Phan Quốc Khánh - Phép tính Vi tích phân tập 2 - NXB Giáo dục. 5. Nguyễn Thừa Hợp - Giải tích tập 2 - NXB ĐHQG Hà Nội. 6. Nguyễn Thủy Thanh - Bài tập Giải tích tập 2 - NXB Giáo dục. 7. James Stewart - Calculus Early Transcendentals sixth edition - USA 2008. Chú ý Phần làm bài bắt buộc phải viết tay không chấp nhận đánh máy trên 01 hoặc 02 mặt giấy A4 và đóng thành tập cùng với trang bìa. Thời hạn nộp bài Tiết học cuối cùng sinh viên phải tự đọc trước bài học cuối để làm bài . Nếu nộp trễ hoặc ghi sót tên của thành viên trong nhóm sẽ không được giải quyết và bị cấm thi. Mỗi nhóm chỉ từ 01 đến tối đa là 07 sinh viên. Sinh viên tự chọn nhóm và nhóm tự chọn bài tập. Phần làm bài tập sinh viên phải giải bằng hình thức tự luận rõ ràng. Sinh viên làm đúng yêu cầu mà chỉ chọn toàn câu hỏi dễ thì điểm tối đa của nhóm là 7 điểm. Cách chọn bài tập như sau 1 Nhóm chỉ có 1 sinh viên thì chọn làm 42 câu hỏi nhỏ các câu hỏi nhỏ phải nằm trong các câu hỏi khác nhau gồm Chương 1 chọn 10 câu hỏi nhỏ trong 16 câu của phần I và 3 câu hỏi nhỏ trong 5 câu của phần II Chương 2 chọn 6 câu hỏi nhỏ trong 8 câu của phần I và 4 câu hỏi nhỏ trong 4 câu của phần II Chương 3 chọn 5 câu hỏi nhỏ trong 5 câu của phần I và 6 câu hỏi nhỏ trong 6 câu của phần II

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
142    180    4    16-06-2024
100    378    2    16-06-2024
23    104    2    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.