Giáo trình công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệp_5

Giáo trình công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệp, là tài liệu hữu ích cho các bạn học các ngành công nghiệp | đá mài không vuông góc với trục dao mà hợp với nhau một góc 90 - 0 ờ đây ở là góc nghiêng của mặt trước xoắn vít ở đường kính trung bình dao phay Dth. Sau khi mải xong một mật máy sẽ tự động phân độ để mài mặt tiếp theo. . Sai sổ khi mài mặt trước dao phay lãn rãng - mặt xoắn vít hêlicôit 1 Nguyên nhân gây ra sai số khi mài Mặt trước dao phay lăn răng íà mặt xoấn vít hêlicôit do một đường sinh thẳng vuông góc với trục chuyến động xoắn vít tạo thành. Mặt xoắn vít cỏ bước là Sk và góc nghiêng ở đường kính trung bình là Cừ. Vì mặt xoắn vít có thể coi như tập hợp vô so đường xoắn vít từ đường kính ngoài đến chân răng có cùng bước là Sk nên chúng có góc nghiêng khác nhau. Góc nghiêng của đường vít ứng với đường kính ngoài cùng là toe với đường vít ở chân là toi và với đường kính trung bình Dtb là to hỉnh . Khi điều chỉnh đá để mặt côn làm việc tiếp tuyến với mặt trước xoắn vít cần phái xoay trục đá đi một góc tó hình ứng vói góc to đường kính trung bình. Điều này có nghĩa là chỉ có đường vít ở đường kính trung bình cũa dao là tiếp tuyến với mặt côn cùa đả còn các đường vít khác không thể tiếp tuyến được với mặt côn cùa đá mà ỉà cắt mặt cốn đá. Do đó khi mài mặt côn làm việc của đá không tiểp tuyến với toàn bộ mặt trước xoẳn vít mả chỉ tiếp tuyển với mặt trước xoắn vít tại đường vít tương Hình Đường vít khai triển góc nghiêng khác nhaĩ ũ c tị ữị . ứng với đường kính trung bỉnh Dtb nên mặt côn làm việc của đá trong quá trình mải sẽ cắt lẹm vào mặt trước. Hiện tượng này gọi íà hiện tượng lồi mặt trước khi mài sắc -sai lệch prôíĩn mặt trước hình . Neu độ sai lệch đó nằm trong phạm vi cho phép của sai sổ prôíin mặt trước thì chấp nhận được còn nếu vượt quá thì phải tìm biện pháp khắc phục. Do đó Hình Hiện tượng cat lẹm khi mài lồi mặt trước. 112 cần phải xác định sai sổ khi mài mặt trước dao phay lăn răng. 2 Xác định sai sổ khi mài mặt trước xoắn vít hêlicôit của dao phay lăn răng. Hình mô tả sơ đồ tiếp xúc giữa đá và mặt trước xoắn vít dao phay

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
39    82    2    19-06-2024
373    78    1    19-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.