Giáo trình công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệp_1

Tham khảo tài liệu 'giáo trình công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệp_1', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | GS. TSKJH. BÀNH TIÊN LONG PGS. TS. TRẦN THELỤC THS. NGUYỄN CHÍ QUANG CÔNG NGHỆ TẠO HÌNH CÁC BỂ MẶT DỤNG cụ CỔNG NGHIỆP GS. TSKH. BÀNH T1ÉN LONG - PGS. TS. TRÀN THÊ LỤC THS. NGUYỄN CHÍ ỌUANG Chií biênrPGS. TS. Trần Thế Lục Đón mừng kỳ niệm 50 năm thành lập trường Đại học Bách khoa Hừ Nội CÔNG NGHỆ TẠO HÌNH CÁC BE Mật DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP Giảo trình cho sinh viên ngành chề tạo máy các trường đại học kỹ thuật ỉn lán Ihứ nliủt NHÀ XU AT BĂN KHOA HỌC HÀ NỘI 2004 Chịu trách nhiệm xuất bản PGS. TS. Tô Đãng Hài Biên tập và sừa chế bàn Sắp chữ điện tủ Trình bày Vẽ bìa Nguyền Thị Diệu Thuý Nguyễn Thị Phương Giang Nguyễn Đức Toàn .Thụy Anh Hương Lan In 700 cuốn khổ 16 X 24 cm tại Xí nghiệp in Thương mại. Giấy phép xuất bản số 6-443 do Cục xuất bản cấp ngày 5 10 2004. In xong và nộp lưu chiểu tháng 12 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.