Giáo trình công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệp_2

Tham khảo tài liệu 'giáo trình công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệp_2', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | y Ạ Đuòng bao Hình Ị Xác định đường hao cùa họ đường tròn. Như vậy đường bao là hai đường thẳng song song với trục Ox và có tung độ là y 1 hình . Xác định mặt khới thuỷ K cứa dụng cụ bằng cách xác định mặt bao của họ bề mặt chi tiết . ỉ. Xác định phương trình của họ bề mặt c khi củ chuyến động tạo hình Để xác định phương trình của họ bề mặt c trong quá trình chuyên động tạo hình ta đặt hệ trục O XiyiZi gắn liền với chi tiết mặt C chuyển động cùng với chuyển động cùng với dụng cụ. Họ mặt c có thể được xác định bang cách co định hệ trục Oxyz gắn với dụng cụ và cho bề mặt c cùng với hệ trục oIX1 y 1 Z chuyển động tương đối đối với hệ Oxyz dụng cụ với tham số là c. Phương trình của họ bề mặt c chính là phương trình chuyển trục từ hệ O XiyjZi sang hệ Oxyz với tham sổ cùa họ là c. mặt c. Đặt hệ trục Oxyz gắn liền với dụng cụ mặt D Phương trình chuyển đổi trục có thể được viết dưới dạng hình giải tích ma trân . y yi Hình . Quay hệ trục toa độ quanh trục oz một góc a. 1 Ạ Hình 2. Ỉ2a. Dịch tính tìẻn hộ trục toạ độ Ị đoạn bằng c. 28 Kí dụ Khi dịch chuyển song song tịnh tiến một hệ trục toạ độ hình . y Y X - X c Quay hệ trục toạ độ quanh trục Oz đi một góc af hình . X - y X .sina - X - yi - - Trường hợp tổng quát hình . Cho hai hệ toạ độ S xi yi Zi và S2 x2 y2 z2 gốc toạ độ là O và 02 biết - Góc của các trục toạ độ tương ứng của hai hệ là q . - Toạ độ tâm 01 trong hệ toạ độ Sị là a b c Oi a b c . - Điểm A xi yi Z trong hệ S xác định được điểm A x2 y2 Z2 trong hệ toạ độ s2. Theo hình giái tích thì toạ độ X2 y2 Z2 được xác định như sau x2 aj a a ì y2 a2 .xi b z2 a3 .X c 412 cos x2 yi a22 cos y2 yi a32 cos z2 yi a 13 cos x2 zi a23 cos y2 Zj ạ33 cos z2 zl Trong đó a j là các cosin chỉ phương giữa các trục xiyjZ và X2y2z2 ai 1 cos x2 Xi a2i cos y21xi a31 cos z2 X . Xác định một khới thuỷ K của dụng cụ như xác định .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.