Giáo trình công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệp_3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệp_3', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Nên sin p-y Trong trường hợp giới hạn cho phép thì bán kính cong của bề mặt dụng cụ và bán kính cong của bề mặt chi tiết trên tiết diện Nj-Ni phải bằng nhau In Rn Hay siny sin P y Từ đó suy ra bán kính đá lớn nhất cho phép của đá mài để gia công được mặt côn trong mà không xảy ra hiện tượng cắt lẹm là . R r-ìníp-vi siny Đây là công thức để tính đường kính đá mài để mài mặt trước của dao chuốt hình . . Xác định các điểm đặc biệt Trong nhiều trưởng hợp cân tìm các điềm đặc biệt điềm nhọn điểm giới hạn điểm đổi hưởng trẽn prôfin chi tiết. Tại đó prôfin chi Hình Dùng đã mài dạng cỏn đĩa dế mài mật côn trong Hình Sơ đồ mài một trước dao chuẩt. tiết được đổi hướng và theo toán học như đã biết phương pháp để xác định các điểm đó hình như sau Nếu đường cong cho theo phương trình . . . Hình Các diêm đặc biệt. F x y 0 thì toạ độ các điểm đặc biệt phải thoả mãn hệ phương trình sau 56 F x y o dF x y 0 ỔX dF x y 0 Neu đường cong cho theo phương trình thông số thì các điếm đặc biệt phải thoả mãn hệ phương trình sau X fj t y fi t Ặ o ỡt - 0 5t Neu đường cong khảo sát là đường bao của họ đường cong F x y t 0 thi f điểm đặc biệt của nó được xác định bằng hệ phương trình sau Ví dụ 3 Cho phương trình đường cong thân khai theo dạng tham số X R. sin p - R. p. cos p y Với R - bán kính vòng tròn cơ sở. p - thông sổ ứng với góc thân khai. Điểm đặc biệt Mo cùa đường cong trên theo hệ phương trình sau ơx -T p R. p 0 ổ 0 ỡ 57 Giải ra ta có ọ 0. Lúc đó điếm M có toạ độ Xo 0 yo R. Vậy điểm đặc biệt nằm trên vòng tròn cơ sở hình . Do vậy để gia công được chính xác các chi tiết theo bản vẽ cần đảm bảo không cỏ hiện tượng cắt lẹm của bề mặt khởi thuỹ K của dụng cụ vào thân chi tiet. Neu điều kiện trên không đảm bào ở sơ đồ gia công hay bề mặt chi tiết đã cho thì phải thay đoi đặc tính tiếp xúc giừa dụng cụ và chi tiết từ đó dẫn đến sự thay đổi kích thước và các thông số .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
48    94    2    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.