Giáo trình công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệp_4

Tham khảo tài liệu 'giáo trình công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệp_4', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | thích hợp. Ở lưỡi cắt trái góc trước khi cắt tăng lên và góc sau ctịgiâm. Ở lưỡi cắt bên phái thì ngược lại 7 - giảm đi và ctj tăng lên. Nhược diem này có thể được khắc phục bằng cách dùng hai dao cắt hai phía của trục vít. Một dao cắt mặt bên phía phải và một dao cắt mặt bên phía trái hình .b . Dao tiện được chế tạo có lưỡi cắt là đường thẳng và khi gá thì lười cắt advà bc nam trong mật phang qua tâm trục vít tâm máy và nghiêng vứi trục một góc bang góc profin của trục vít cơ sở của dao phay lăn răng trong tiết diện chiều trục. Khi cal các lưỡi cat thăng ad và bccat trục của trục vít và chuyến động quay tròn tịnh ticn sẽ lạo nên trục vít là trục vít Acsimet chính xác. a Hình 6. ỉ Sơ đồ tiện trục vít Acsiinct. a Dao cất 2 mặt. b í lai dao cắt mỗi dao cat một bên. 3. . Chẻ tạo trục vit Cânvôluyt Đoi vói dao phay lăn được thi Ct kế trên cư sử trục vít Cônvôluyt thì mặt khởi thuỷ là mặt xoan vít Cònvôluyt cũng được che tạo trên máy tiện tương tự như trục vít Acsimet chi khác với khi tiện trục vít Acsimet ở cách gá đặt dao tiện. Đặc điểm cùa trục vít Cônvôluyt là tiết diện pháp tuyến với đường vít trung bình của trục vít là đường thẳng không cắt trục và nghiêng một góc p với trục cùa trục vít. Hai lười cắt thẳng ab và cd hình đóng vai trò là đường sinh không cất trục tâm cùa trục vít mà cách một lượng là To bán kính hình trụ cơ sở . Khi chuyển động quay tròn và tịnh tiến chúng sẽ tạo ra mặt vít Cônvôluyt. Cũng có thể dùng hai dao tiện mỗi dao cat một mặt bên như khi cắt trục vít Acsimct hình .b . Các dao cắt mặt bên trái và bên phải được gá sao cho các lười cắt thẳng cùa chúng nẩm trong mặt phắng vuông góc với đường vít trung bình cúa trục vít. Khi cat với chuyển động quay tròn và tịnh tiến chuyến động tương đoi sẽ tạo được mặt cỏnvôluyt. 84 Hình Sơ díi g ì dơo tiện trục vít Cânvòlnyt. a Dao cãt hai mặl bẽn. b Ilai dao CÙI mỗi dao cat một mặt. 4. Các nguyên công tạo hình mặt trước Mặt trước cúa các dụng cụ được thiết kế thường là các mặt riêng biệt .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.