Giáo trình điện dân dụng và công nghiệp_7

Tham khảo tài liệu 'giáo trình điện dân dụng và công nghiệp_7', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | . Máy biến áp lò MBA a Yêu cẩu MBA dùng cho lò hổ quang phải làm việc trong điều kiện đặc biệt nặng nể nên có các đặc điểm sau - Công suất thường rất lớn lên tới hàng chục MVA và dòng điên lớn tới hàng trăm kA. - Điện áp ngắn mạch lớn để hạn chế dòng ngắn mạch trong khoảng 2 5 4 dniMRA- - Có độ bền cơ học cao để chịu được các lực điên từ phát sinh trong các cuộn dây thanh dẫn MBA khi có ngắn mạch. - Có khả năng điều chỉnh điện áp sơ cấp dưới tải trong giới hạn rộng. - Phải có hê thống làm mát tốt vì có dòng điện lớn hay dòng điện ngắn mạch làm việc thường xuyên xảy ra và máy biến áp đặt trong phòng gẩn lò. b Tính công suất MBA Công suất MBA có thể xác định gần đúng từ điểu kiện nhiệt trong giai đoạn nấu chảy. Ở các giai đoạn khác lò đòi hỏi công suất ít hơn. Giả thiết ưong giai đoạn nấu chảy tổn thất nàng lượng trong lò hồ quang ưong MBA được bù trừ bởi nâng lượng phản ứng tỏa nhiệt thì công suất MBA được tính w SMBA - t K cõsm í6 19 Trong đó tne thời gian nấu chảy giờ K hệ số sử dụng công suất MBA trong thời gian nấu chày costp hệ số công suất w năng lượng hữu ích và tổn hao nhiệt trong thời gian nấu chảy và dùng lò giữa hai mẻ nấu kWh . w ửG 6-20 Trong đó tt suất chi phí điện năng để nấu chảy một tân nguyên liệu kWh T . Suất chi phí phụ thuộc vào cồng suất lò vào khoảng 400 -ỉ- 600 kWh T. Số nhỏ dùng cho lò có công suất lớn. Số lớn dùng cho lò có công suất nhỏ. G khối lượng kim loại nấu chày tấn 139 Thời gian nấu chảy được tính từ khi cho nguyên liệu vào lò đến khi kết thúc việc nấu chảy thường tne 1 -ỉ- 3 giờ tùy dung lượng của lò. Hệ sô sử dụng công suất Ksd 0 8 4- 0 9. . LÒ CẢM ÚNG . Mở đầu và phân loại Lò cảm ứng hay còn gọi lò tần số dựa trôn hiện tượng cảm ứng điên từ. Khi đặt một khối kim loại vào ưong một từ trường biến thiên thì ưong khối kim loại đó sẽ xuất hiện dòng điện xoáy Foucault nhiệt năng của dòng điện xoáy sẽ đốt nóng khối kim loại. Để gia nhiệt cho khối kim loại còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố - Điện trở suất p và hê số tir thẩm ỊẰ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.