Giáo trình điện dân dụng và công nghiệp_8

Tham khảo tài liệu 'giáo trình điện dân dụng và công nghiệp_8', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Khi mắc nối tiếp dòng điên ưong dầy quấn phụ If vượt trước điên áp lưới nếu dây quấn phụ mắc nối tiếp với một điên dung làm cho góc pha giữa dòng điện trong dây quấn chính Ic và dòng điện trong dây quấn phụ If lệch nhau một góc gần 90 . Như vậy trong khe hở giữa rôto và stato sinh ra từ ưường quay đảm bảo có một mômen mở máy tương đối lớn. Khi máy đã quay có thể dùng bộ ngất điện kiểu li tâm cắt dây quán phụ ra khỏi nguồn điện. Động cơ mở máy theo dạng này gọi là động cơ mờ máy bằng điên dung và đổ thị véc tơ khi mở máy bằng điện dung hình 7-22 . Trên dây quấn phụ có thể mắc nối tiếp với một điên trở thuần hình 7-21 . Khi đó dòng điên đi qua dây quấn phụ If và dòng điện đi qua dầy quấn chính Ic cũng có một góc lệch pha nhất định nhưng mômen mở máy của trường hợp này rất nhỏ. Dùng phương pháp này thục tế chỉ cần tính toán sao cho bản thân dây quân phụ có điện trở tương đối lớn so với trở kháng của cuộn dây phụ là được không phải thêm điện trở phụ ngoài nên kết cấu máy đơn giản. Động cơ điện mở máy kiểu này gọi là động cơ điện mờ máy bằng điện trở. Hình 7-22. Đổ thị vectơ động cơ khững đổng bợ khi mớ máy bàng điện dung. Dây quấn phụ nối nối tiếp với điên dung có thể thiết kế không cắt điên dung ra khôi lưới điên sau khí mở máy. Nhờ vậy bản thân động cơ điện được coi như động 162 cơ điện hai pha. Động cơ loại này có đặc tính làm việc tốt nhất là năng lục quá tài lớn hệ số công suất của máy coscp được cải thiên hình 7-2 lc . Khi mờ máy dây quấn phụ cần ưị số điên dung lớn còn khi làm việc chỉ cần trị số điện dung nhỏ hơn nẻn khi thiết kế thường dùng bộ ngắt điên kiểu li tâm cắt bớt điên dung sau khi mở máy xong hình 7-21d . Động cơ điện khi mở máy và lầm việc đều cần điện dung gọi là động cơ điện kiểu điện dung. . Mở máy động cơ điện một pha đùng vòng ngán mạch Những đông cơ điên một pha công suất nhỏ mở máy không tải hay tải nhẹ dùng kiểu vòng ngắn mạch để mở máy. Vòng ngắn mạch F đặt trên cực từ và đóng vai ưò cuộn dây phụ hình 7-23 . Vòng ngắn mạch ôm lấy .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    9    1    01-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.