Giáo trình điện dân dụng và công nghiệp_9

Tham khảo tài liệu 'giáo trình điện dân dụng và công nghiệp_9', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | . Tính bảo vê cho trạm biến áp có hai máy biến áp làm việc song song Đẻn phân xưởng khac Hình 8-12. Sơ đổ trạm biỂh áp có hai máy biến áp làm việc song song Trạm biến áp có hai nguổn cung cấp cho thanh góp ưạm phân phối ừung tâm từ ưạm phân phổi trung tâm đi đến nhiều phân xưởng của nhà máy. Sơ đồ hình 8-12 chi vẽ cho một phân xưởng có 2 máy biến áp vận hành song song. Bình thường vân hành các máy cắt liện lạc 5MC và 6MC thưèmg mở mục đích giảm nhẹ dòng điên ngắn mạch dần đến chọn những thiết bị có công suất nhỏ hơn giảm giá thành xây dựng ttạm. Khi xảy ra sự cố một máy biến áp máy biêh áp còn lại sẽ cung cấp điên cho toàn bộ phân xuởng nếu tổng phụ tải ờ 2 thanh góp hạ áp I và II lớn hơn công suất 185 của một máy biến áp thì ưước khi đóng máy cắt liên ỉạc 6MC phải thải bớt phụ tải không quan trọng ở cả hai thanh góp sao cho tổng phụ tài bằng công suất cùa một mẩy biến áp. Nếu bình thường máy biến áp vận hành non tải có thể cho phép máy biến áp vận hành quá tài 140 công suất định múc của máy biến áp. Do vậy để tính bảo vệ rơ le trạm biến áp có hai máy biến áp làm việc song song giống như trạm có một máy biến áp tính bảo vệ rơ le cho từng máy biến áp riêng lẻ. Ở đây chỉ lưu ý rẳng khi rinh toán bảo vệ quá tải nếu máy biến áp cho phép vận hành quá tải 140 thì hệ số Kal phải lấy bằng 1 4 hoặc cao hơn để bảo vê không tác động ưong trường hợp này . MỘT SỐ MẠCH Tự ĐỘNG TRONG SINH HOẠT VÀ TRONG CÔNG NGHIỆP . Mạch tự động bơm nước lên nhà tầng Hình 8-13 Sa dổ mạch điên tự dộng bom nước lân nhà cao tầng a Sơ đổ tổng hợp b Sơ đổ nguyên lí. Ở Sơ đồ hình 8-13 các công tắc phao hiện có bán nhiều trên thị trường. Nếu nơi nào khõng có có thể tự chế tạo mua 1 công tắc hành ưình và hai vỏ nhựa chai nước khoáng đổ nước vào hai chai sao cho tổng lượng nước ở hai chai đủ đóng tiếp 186 điểm khi một chai nổi lên chai còn ỉại đủ ưọng lượng giữ tiếp điểm ở vị trí đóng khi bể đầy chai thứ hai nổi lên mở tiếp điểm động cơ bơm mất điện ngùng bơm nước lên bể Phao thứ hai đặt ở .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.