Giáo trình điện dân dụng và công nghiệp_2

Tham khảo tài liệu 'giáo trình điện dân dụng và công nghiệp_2', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 1-35 U2dM 2 a KZ2da Trong đó u điện áp vào cùa vôn kế 4 tổng ưở vào của vôn kế. Trong thực tế có thể chế tạo vôn kế điên động nhiều thang đo hình 1-18 . Trong vôn kế cuộn dây tĩnh và cuộn dây đông mắc nối tiếp với nhau và nối tiếp với điện ưở phụ Rp. Bộ đổi nối K làm nhiệm vụ thay đổi giới hạn đo. Nếu khoá K ở vị trí 1 giới hạn đo là 150V khoá K ở vị ưí 2 giới hạn đo là 300 V. Các tụ c tạo mạch bù tần số cho vôn kế. Hình 1-18. Sơ đổ cấu tạo vón kế diện dộng có 2 thang đo. c Watt kế điện động Watt kế điện đông đuợc cấu tạo từ cơ cấu đo điện động cuộn dây tĩnh cho dòng điện cuộn dây động cho điên áp. - Khi sử dụng đo công suất mạch một chiều. Theo công thức 1-33 góc lêch của kim chỉ thị watt kế được tính theo công thức sau UldMj a _ K RU Rp da 1-36 Trong đó u t điện áp đặt lên cuộn dây điện áp cuộn dây động I cường độ dòng điện đi qua cuộn dây tĩnh K- hệ số đàn hồi lò xo cản Ru điện trở ừong của cuộn dây điện áp Rp điên trờ phụ mắc nối tiếp với cuộn điện áp. 24 Để cho thang đo watt kế được chia đều điều kiện phải là hằng số. Điều da này phụ thuộc vào hình dáng kích thước và vị ưí ban đầu của cuộn dầy. dM 2 _ Nếu 12 const thì da a pui pp 1-37 Trong đó p 1 . 1-38 K RU Rp da p gọi là độ nhạy của watt kế theo dòng điện một chiều. Hình 1-19. Sơ đổ watt kế điộn động a Sơ dồ nối dãy b Đổ thị véc tơ khi đo công suất nguồn xoay chiều. - Khi sử dụng đo công suất mạch điện xoay chiều. Trẽn đổ thị véc tơ hình l-19b dòng điện Iu đi qua cuộn dây điện áp cuộn dây động do điện áp u tạo ra và lệch pha với điên áp u một góc Ỵ. Dòng điên I chạy qua cuộn dây tĩnh của watt kê là dòng điện phụ tải nếu tải R có tính điện cảm dõng điện I sẽ châm pha sau điên áp một gốc là ọ. Giữa dòng điện Iu và dòng điện I lệch pha nhau một góc là ô - Ỵ. Theo công thức 1-33 góc lệch của kim chỉ thị watt kế được tính theo công thức sau a - cos 5 12 1-39 K u da 25 Dòng điện Iu ưong mạch cuộn dây điện áp được tính theo công thức ĩu ÍR R ÌCOSỴ 1 40 Ku Kp . dMn Neu - const ta

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
31    95    2    16-06-2024
4    99    2    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.