Giáo trình điện dân dụng và công nghiệp_3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình điện dân dụng và công nghiệp_3', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | w Hình 2-6. Động cơ điện không đổng bộ rỏto dây quẫn. 1. Lõi sát stato 2. Lõi sắt rôto 3 4. Vành ép rửto 5. Trục 6. Phần dai đẩu nối rôto 7 9. Quạt gió 8. Phần đáu nối rôto 10. vỏ 11 12 Chụp hướng gió 13. Dây rarỗto 14. Nắp 15 19. Náp mS 16. ổ bi 17 Thủn che phần vành 18. Cửa sổ 20. Vành trượt 21. Nắp che phần vành 22. Đầu nối vành trượt với dây quấn rốtữ. Vỏ máy là nơi bảo vệ lõi thép cố định lõi thép và ỉà nơi ghép nối nắp máy gối đỡ trục. Vỏ máy có thể làm bằng gang nhôm hay thép. Đổ chế tạo vỏ máy người ta có thể đúc hay máy có 2 loại vỏ máy kiểú kín và vỏ máy kiểu bào vệ. vỏ máy kiểu kín yêu cầu phải có diên tích tản nhiệt lớn nên trên vỏ máy người ta làm thêm nhiều gân tản nhiêt. vỏ máy kiểu bảo vệ có bề mặt ngoài nhẵn gió làm mát thổi trực tiếp trên bề mặt ngoài lõi thép và trong vỏ máy. Dây quấn được cách điên với lõi thép bằng vật liệu cách điện. Dây quấn của động cơ được nghiên cứu ở mục sau. Đầu ra cùa dây quấn được nôi ra các hộp cực ỏ vỏ máy theo quy luật như hình 2-7. Đối với các động cơ không đồng bộ công suất không lớn đến hàng kW nắp máy đồng thời là gối đỡ trục nắp máy được chế tạo bằng gang hay thép. Hình 2-7. Các đẩu ra của dây quái vù cách chuyển cầu nối dày để có dược nối hình sao Y hay lam giác Á. 47 Nắp máy được lắp ghép với thân máy qua gờ lắp thân mối lắp ghép này cùng với ổ bi xác định vị ưí của rôto so với stato. Đây là mối lắp ghép quan trọng quyết định sự làm việc Ổn định và lâu dài của động cơ. Rôto của đông cơ không đồng bộ bao gồm lõi thép dầy quấn và trục Đối với động cơ dây quấn còn có các vành trượt gắn trên trục Lõi thép của rôto do các lá thép kĩ thuật điện ghép lại Điểm khác với stato là giữa các lá thép không có cách điên vì tần số làm việc ở rôto rất thấp chỉ vài Hz nên tổn hao do dòng Phucô trong lõi rôto rất thấp. Ở mặt ngoài rồto có xẻ các rãnh để chứa dây quẵh. Dây quấn rôto có hai loại Dây quấn ngắn mạch hay còn gọì là dây quấn lồng sóc và dây quấn pha tuơng tự như dây quấn stato. Dây quấn lồng sóc thường được .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.