Giáo trình hình thành ứng dụng các chế độ bảo mật trên internet khi hệ thống bị tấn công p1

Kẽ hở ngày zero (zero-day) tạo nên tình trạng dễ bị tấn công của phần mềm mà nhà sản xuất chưa kịp vá lỗi. Tuy nhiên vẫn có cách giữ an toàn cho máy tính của bạn trong thời gian "trống" này. 1. Từ bỏ Internet Explorer 6. Một trong những hành động tốt nhất mà bạn có thể làm để cải thiện độ an toàn khi lướt web là tống khứ trình duyệt đầy lỗi tai tiếng của Microsoft. | Giáo trình hình thành ứng dụng các chế độ bảo mật trên internet khi hệ thống bị tấn công Tuy nhiên có phải bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào cùng nguy hiểm đến hệ thống hay không Có rất nhiều thông báo liên quan đến lỗ hổng bảo mật trên mạng Internet hầu hết trong số đó là các lỗ hổng loại C và không đặc biệt nguy hiểm đối với hệ thống. Ví dụ khi những lỗ hổng về sendmail được thông báo trên mạng không phải ngay lập tức ảnh hưởng trên toàn bộ hệ thống. Khi những thông báo về lỗ hổng được khẳng định chắc chắn các nhóm tin sẽ đưa ra một số phương pháp để khắc phục hệ thống. Trên mạng Internet có một số nhóm tin thường thảo luận về các chủ đề liên quan đến các lỗ hổng bảo mật đó là - CERT Computer Emergency Reponse Team Nhóm tin này hình thành sau khi có phương thức tấn công Worm xuất hiện trên mạng Internet. Nhóm tin này thường thông báo và đưa ra các trợ giúp liên quan đến các lỗ hổng bảo mật. Ngoài ra nhóm tin còn có những báo cáo thường niên để khuyến nghị người quản trị mạng về các vấn đề liên quan đến bảo mật hệ thống. Địa chỉ Web site của nhóm tin http - CIAC Department of Energy Computer Incident Advisory Capability tổ chức này xây dựng một cơ sở dữ liệu liên quan đến bảo mật cho bộ năng lượng của Mỹ. Thông tin của CIAC được đánh giá là một kho dữ liệu đầy đủ nhất về các vấn đề liên quan đến bảo mật hệ thống. Địa chỉ web site của CIAC http - FIRST The Forum of Incident Response and Security Teams Đây là một diễn đàn liên kết nhiều tổ chức xã hội và tư nhân làm việc tình nguyện để giải quyết các vấn đề về an ninh của mạng Internet. Địa chỉ Web site của FIRST http . Một số thành viên của FIRST gồm - CIAC - NASA Automated Systems Incident Response Capability. - Purdue University Computer Emergency Response Team - Stanford University Security Team - IBM Emergency Response Team CÁC BIỆN PHÁP PHÁT HIỆN HỆ THỐNG BỊ TẤN CÔNG Không có một hệ thống nào có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối bản thân mỗi dịch vụ đều có những lỗ hổng bảo mật .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    59    2    08-12-2023
454    55    3    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.