Giáo trình hình thành ứng dụng điều chỉnh quy trình quốc hữu hóa doanh nghiệp tư bản tư nhân p5

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng điều chỉnh quy trình quốc hữu hóa doanh nghiệp tư bản tư nhân p5', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ngành sản xuất không đòi hỏi vốn đầu tư lớn thì tư nhân đang lấn dần thị phần của DNNN. Một khu vực khác cũng là một đối thủ cạnh tranh đáng kể với DNNN là các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế có vốn đầu tư của nước ngoài các doanh nghiệp này có ưu thế hơn các DNNN về vốn công nghệ hiện đang được nhà nước ta khuyến khích và ưu đãi đang len lỏi vào một số các lĩnh vực kinh tế lớn của nước ta như dầu khí chế biến thuỷ hải sản xây dựng công nghiệp sản xuất hoá chất xi măngũđáng chú ý hơn cả là năm 2000 tốc độ tăng trưởng của DNNN chỉ có 11 thì doanh nghiệp tư bản tư nhân tăng 14 và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng trên 20 do đó trong thời gian tới nếu nước ta không có biện pháp để củng cố sức mạnh của DNNN thì DNNN sẽ bị lấn át ngay trên thị trường sân nhà. Khi chúng ta hoàn thành tiến trình ra nhập AFTA và thực hiện hiệp định thương mại Việt-Mỹ thì sức cạnh tranh sẽ cụ thể hoá bằng cạnh tranh hàng hoá hay yếu tố quan trọng nhất là chất lượng hàng hoá và giá cả hảng hoá. Hiện tại ngoài một số mặt hàng như hoá mỹ phẩm đồ nhựa than một số hoá chất cơ bản Giá của ta rẻ hơn của nước ngoài còn lại một số mặt hàng như giấy phân bón xi măng hàng điện tử hàng cơ khí Thì hàng của ta đều cao hơn hàng nước ngoài từ 20-40 Hai cuộc cạnh tranh trên đây chính là vấn đề cấp bách và nghiêm trọng đối với các DNNN. Trong thời gian tới nước ta cần phải đẩy mạn việc cải tổ xây dựng sắp xếp để KTNN giữ được vai trò chủ đạo dẫn dắt các thành phần kinh tế khác phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. V. NHŨNG GIẢI PHÁP CẢI CÁCH Đổi MỚI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHÀ NƯỚC. Việc cải cách đổi mới thành phần KTNN nói chung và các DNNN nói riêng trong giai đoạn hiện nay là cực kỳ cần thiết và cấp bách trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước. Để tổ quốc vững bước trên con đường CNH -HĐH tại hội nghị lần thứ 3 ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX đã thông qua nghị quyết về việc tiếp tục sắp xếp đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả của DNNN. Trên cơ sở đó nhằn tăng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    45    1    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.