Giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển các thiết bị lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí p2

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển các thiết bị lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí p2', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Lời nói đầu Cuốn Bài tập kỹ thuật nhiệt này được biên soạn theo nội dung cuốn giáo trình Kỹ thuật nhiệt của tác giả Bùi Hải và Trần Thế Sơn do nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật phát hành đang được sử dụng cho việc đào tạo các hệ kỹ sư ở các trường đại học Kỹ thuật. Cuốn Bài tập kỹ thuật nhiệt này được biên soạn theo kinh nghiệm giảng dạy lâu năm của các tác giả nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên các trường đại học Kỹ thuật. Cuốn sách trình bày tóm lược nội dung lý thuyết từng phần sau đó chủ yếu là bài tập đã được giải sẵn ở đây các tác giả chú ý đến các dạng bài tập ngắn nhằm phục vụ cho cách thi trắc nghiệm là cách thi mói của môn học đang được sử dụng ở một số trường đại học kỹ thuật. Sách gồm 2 phần 4 chương và phần phụ lục được phân công biên soạn như sau PGS. PTS. Bùi Hải trường đại học Bách khoa Hà Nội là chủ biên và soạn chương 1 chương 2 của phần I PTS. Hoàng Ngọc Đồng biên soạn trường đại học Kỹ thuật Đà Nẵng soạn chương 3 chương 4 của phần II và phần phụ lục. Trong quá trình biên soạn chắc chắn không tránh khỏi sai sót mong nhận được sự góp ý của bạn đọc. Các tác giả Phần I 2 nhiệt động kỹ thuật Chương 1. phương trình trạng thái Và các quá trình nhiệt động của chất khí . Thông số trạng thái . Nhiệt và công Nhiệt ký hiệu là Q đơn vị là J hoặc q Q đơn vị là j kg với G là khối lượng G của môi chất tính theo kg. Công ký hiệu là L đơn vị là J hoặc l - đơn vị là J kg. G Nhiệt lượng và công không phải là thông số trạng thái mà là hàm của quá trình. đơn vị đo của năng lượng nói chung là J Jun ngoài ra còn có thể sử dụng các đơn vị chuyển đổi sau 1kJ 103J 1MJ 103kJ 106J 1cal 4 18J 1kcal 4 18 kJ 1BTU 0 3 J. Qui ước đấu của nhiệt và công như sau môi chất nhận nhiệt Q 0 môi chất nhả nhiệt Q 0 môi chất sinh công L 0 môi chất nhận công L 0. . Thông số trạng thái a Thể tích riêng Thể tích riêng được xác định theo công thức sau v V m3 kg 1-1 G trong đó - V- Thể tích riêng m3 - G Khối lượng kg Khối lượng riêng hay mạt độ p là đại lượng nghịch đảo của

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.