Giáo trình hình thành ứng dụng điều tiết hóa chất bảo vệ thực vật gây nên tồn dư kim loại p4

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng điều tiết hóa chất bảo vệ thực vật gây nên tồn dư kim loại p4', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | . Hoạt động của hệ thống Hệ thống bình tưới Gồm 3 bình nhỏ đựng dung dịch gốc dung dịch này duợc pha trộn với tỷ lệ đặc biệt các chất dinh duỡng nuôi cây dung dịch trong 3 binh này đuợc trộn bằng tay và đuợc đo rất chính xác truớc khi đổ vào bình trộn. Bình trộn lớn gồm hai bình một bình dùng để trộn dung dịch một bình để chứa hỗn hợp đã trộn để tuới. Bình trộn đuợc trộn bằng bơm tuần hoàn Quy trình tưới Các dung dịch gốc đuợc trộn bằng tay trong các bình nhỏ sau đó đuợc đổ vào bình chính ở đây dung dịch gốc sẽ đuợc trộn với nuớc với tỷ lệ phù hợp với từng loại cây trồng dung dịch trong bình trộn đuợc trộn nhờ một máy bơm MB1 máy bơm này đuợc nhân viện trực cho chạy để bơm tuần hoàn dung dịch trong bình trộn thời gian chạy của MB1 phụ thuộc vào luợng dung dịch trong bình. Sau khi dung dịch đuợc trộn đều nó sẽ đuợc chuyển sang Bình tuới dung dịch đuợc dự trữ ở đây và đuợc tuới cho cây nhờ máy bơm MB2 và Hệ thống ống tuới. MB2 đuợc nối với bộ Timer đuợc lập trình chạy theo thời gian tuới 2 phút nghỉ 15 phút thời gian này có thể đuợc thay đổi tùy thuộc vào từng loại cầy từng thời kỳ sinh truởng của cây. Các van điện cũng đuợc nối với bộ Timer lập trình hệ thống tự động hóa này sẽ tự động tuới nuớc cho cây theo thời gian đã định. Luu luợng dung dịch cung cấp cho cây đuợc điều chỉnh chủ yếu ở Bộ điều áp bộ điều áp sẽ quyết định áp suất ở đầu ra của MB2 tạo ra dòng chảy nhỏ dẫn đến các gốc cây với hệ thống đuờng ống dẫn đuợc thiết kế nhỏ cùng với sự điều chỉnh của bộ điều áp thì dung dịch dẫn đến nhỏ giọt vào các gốc cây. . Yêu cầu công nghệ của một số loại rau Cà chua D-a chuột Súp lơ Yêu cầu kỹ thuật tuới và năng xuất của một số cây rau đuợc trồng theo phuơng pháp thuỷ canh không dùng đất nhu sau - Cây cà chua yêu cầu tuới một ngày phải cung cấp cho một cây 3lít Trường dhnni - hà nội 3 điện 45a - khoa cơ điện dung dịch sau 15 phút nghỉ lại cung cấp dung dịch cho cây trong 2 phút. - Cây dua chuột yêu cầu tuới một ngày phải cung cấp cho một cây 2lít dung dịch .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.