Giáo trình hình thành ứng dụng điều tiết hóa chất bảo vệ thực vật gây nên tồn dư kim loại p5

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng điều tiết hóa chất bảo vệ thực vật gây nên tồn dư kim loại p5', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | hợp hai bit đầu tiên của ngăn xếp thì ngăn xếp sẽ được kéo lên một bit. Ngăn xếp và từng bit của ngăn xếp được biểu diễn như sau S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Stack 0 - bit đầu tiên của ngăn xếp bit trên cùng Stack 1- bit thứ hai của ngăn xếp Stack 2- bit thứ ba của ngăn xếp Stack 3- bit thứ tư của ngăn xếp Stack 4- bit thứ năm của ngăn xếp Stack 5- bit thứ sáu của ngăn xếp Stack 6- bit thứ bảy của ngăn xếp Stack 7- bit thứ tám của ngăn xếp Stack 8- bit thứ chín của ngăn xếp . Soạn thảo chương trình lập trình trên phần mềm S7 - 200 Phần mềm Step 7 - Micro Win 32 người dùng tạo ra các chương trình và cấu hình dưới dạng mà họ thích biểu đổ thang Ladder diagram danh sách lệnh Statement list biểu đổ các khối chức năng Function block diagram . Một hoặc hai dự án có thể soạn thảo song song cùng một lúc. Việc lập trình được đơn giản hoá một cách đáng kể nhờ chức năng kéo và thả drag and drop cắt dán nhờ sử dụng bàn phím hoặc con chuột. Một số chức năng mới cho phép việc tìm và thay thế tự động xem trước bản in print preview bảng thông tin về các biểu tượng có các địa chỉ biểu tượng cũng như các địa chỉ được hiển thị cho mỗi phần tử trong quá trình làm việc và giám sát tình trạng làm việc. 1. Định cấu hình lập trình Đây là bước quan trọng đầu tiên cần thực hiện gổm có các bước sau - Lựa chọn trên thanh thực đơn Tools Options . như trên hình Trường dhnni - hà nội 4điện 45a - khoa cơ điện - Hộp thoại Options xuất hiện cho phép ta lựa chọn phương thức lập trình thích hợp như Lựa chọn cửa sổ soạn thảo chương trình ngôn ngữ viết chương trình. - Để kết thúc ta nhấn nút ENTER hoặc kích vào nút OK để xác nhận những sự lựa chọn đó. Hình 6 Lựa chọn cấu hình lập trình 2. Tạo và lưu trữ một Project - Các thành phần của một Project Một Project bao gồm những thành phần sau Progam Block Bao gồm các mã hóa có thể thực hiện được và các lời chú thích. Mã hóa có thể thực hiện được bao gồm chương trình chính hay các ngắt và chương trình con. Mã hóa được tải đến PLC còn các chú thích .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    309    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.