Giáo trình hình thành ứng dụng điều tiết hóa chất bảo vệ thực vật gây nên tồn dư kim loại p7

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng điều tiết hóa chất bảo vệ thực vật gây nên tồn dư kim loại p7', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Hệ thống điều khiển ga xe lửa Nhà máy chế tạo Ôtô Hệ thống điều khiển an toàn Hệ thống điều khiển thang máy Hệ thống điều khiển nhà máy điện Luyện phôi chế tạo thép Tự động hoá trong xây dựng Điều khiển máy khoan. Tự động hoá trong nông nghiệp. . Cấu trúc cơ bản của PLC. Cấu trúc cơ bản của PLC nói chung. Hệ thống PLC Hình 12 So sành kinh tế Rơle và PLC Trường dhnni - hà nội 6 điện 45a - khoa cơ điện Bộ sử lý trung tâm CPU Được xây dựng từ các vi sử lý 8 bit 12 bit hoặc 32 bit có các bộ nhớ chương trình RAM ROM. Thông thường nó có 2 cổng giao diện với thiết bị ngoại vi là máy tính PC và bộ lập trình. Bộ xử lý trung tâm ghép nối vào - ra qua 3 BUS BUS dữ liệu BUS điều khiển và BUS địa chỉ. Chức năng của bộ vi sử lý trung tâm trong PLC là điều khiển và kiểm soát các chương trình được lưu dữ trong bộ nhớ một cách tuần tự. Nó liên kết các tín hiệu lại với nhau theo quy định và từ đó đưa ra các lệnh cho đầu ra. Sự thao tác tuần tự của chương trình dẫn đến 1 thời gian trễ khi đó bộ đếm của chương trình quét qua 1 chương trình đầy đủ rồi sau đó lại lặp lại. Thời gian của chu kì này được gọi là thời gian quét và phụ thuộc vào dung lượng của bộ nhớ. Bộ nhớ chương trình thường là các bộ phận lưu trữ điện tử như RAM PROM hoặc EPROM. Chương trình điều khiển khi tải xuống từ thiết bị lập trình chúng sẽ được giữ lại trong các bộ nhớ này. Để duy trì chương trình trong trường hợp mất điện nguồn đột ngột ta phải cung cáp 1 nguồn dự phòng cho các bộ nhớ này. Trong thiết kế người ta thường chia bộ nhớ thành từng modul để cho phép điều khiển các chương trình có kích thường khác nhau. Khi cần mở rộng bộ nhớ chỉ cần cắm thêm các thẻ nhớ điện tử vào các panel của PLC. modul đầu vào chứa các bộ lọc và bộ thích ứng năng lượng. Nó có chức năng chuẩn bị các tín hiệu của phần tử đầu vào dưới dạng tín hiệu tương tự hoặc số sau đó chuyển và CPU để xử lý. Để thuận tiện trong việc điều khiển các modul đầu vào được thiết kế để có thể nhận nhiều đầu vào và mỗi đầu vào thường được trang bị 1

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.