Giáo trình hình thành ứng dụng điều tiết hóa chất bảo vệ thực vật gây nên tồn dư kim loại p8

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng điều tiết hóa chất bảo vệ thực vật gây nên tồn dư kim loại p8', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Hình 17 Đoạn đường ống cơ bản Chọn đường ống OEF là đường ống cơ bản Qv 5 q 5 10-6 10-6 m3 s Hv Ho hwO - F hF ZF Tính toán các số liệu được tra trong các bảng phụ lục trong giáo trình Thủy lực và Cấp thoát nước trong nông nghiệp của tác giả Hoàng Đức Liên - Nguyễn Thanh Nam Tổn thất trên đoạn EF lef 8 hwEF 12 À----- ---------- Qef2 10-6 m dEF n dEF g Trong đó Q2 W2 tra bảng PL1-3 với ----- 1 ------ 1 Q1 W1 À tra phụ lục 4 Trường dhnni - hà nội 74iện 45a - khoa cơ điện lEF m dEF 21 mm Qef q 10-6 m3 s Tổn thất trên đoạn DE lDE 8 hwDE 12 X------ ------------ Qde2 10-6 m dDE n2 dDE4 g Trong ã Q2 1 tra bảng PL1-2 với ------- 1 Q1 X tra phụ lục 4 lEF m dEF 21 mm Qef q 10-6 m3 s Tổn thất trên đoạn CD lCD 8 hwCD 12 X------ ------------ Qcd2 10-6 m dCD n dCD g Trong ã Q3 ạ tra bảng PL1-4 với ---- Q1 X tra phụ lục 4 Trường dhnni - hà nội 7điện 45a - khoa cơ điện lEF m dEF 21 mm Qef 2q 10-6 m3 s Tổn thất trên đoạn BC lBC 8 hwBC 12 X------ ----------- Qbc2 10-6 m dBC n2 dBC4 g Trong ã Q3 tra bảng PL1-4 với ------ Q1 X tra phụ lục 4 lBC m dBC 21 mm Qbc 3q 10-6 m3 s Tổn thất trên đoạn AB lAB 8 hwAB S X------- ----------- Qab2 10-6 m dAB n2 dAB4 g Trong ã Q2 ạ tra bảng PL1-4 với ----- 3 4 Q1 X tra phụ lục 4 Trường dhnni - hà nội 7điện 45a - khoa cơ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.