Giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật IGRP với cấu trúc lệnh running config p3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật igrp với cấu trúc lệnh running config p3', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 200 Mô hình văn phòng nhỏ -văn phòng tại nhà SOHO -Small Office Home Office là một trường hợp áp dụng tốt ICMP source-quence .Ví dụ một SOHO có một mạng gồm 4 máy tính được nối với nhau bằng cáp Cat5 và 4 máy này chia sẻ nhau một kêt nối Internet 56K bằng moden .Chúng ta thấy rằng đường kết nối WAN với băng thông 56K sẽ nhanh chóng bị quá tải với mạng LAN băng thông 100Mbps của SOHO kết quả là dữ liệu sẽ bị mất và phải truyền lại nhiều lần .Máy tính có kêt nối ra Internet và giữ vai trò gateway để chia sẻ đường truy cập Internet này cho các máy tính còn lại có thể dùng thông điệp ICMP yêu cầu các máy tính khác giảm tốc độ truyền để trách việc mất mát dữ liệu do nghẽn mạch. TỔNG KẾT Sau đây là các điểm quan trọng bạn cần nắm trong chương này IP là cơ chế tự nỗ lực tối đa để truyền gói dữ liệu .IP sử dụng thông điệp ICMP để thông báo cho máy nguồn biết là dữ liệu đã không chuyển tới được đến đích . Thông điệp ICMP echo request và echo reply cho phép người quản trị mạng kiểm tra kết nối IP trong quá trình xử lý sự cố mạng . Thông điệp ICMP cũng được vận chuyển bằng giao thức IP nên quá trình truyền thông điệp ICMP không tin cậy . Gói ICMP có phần Header riêng đặc biệt bắt đầu bằng phần Type và Code. Xác định được nguyên nhận tạo ra các thông điệp báo lỗi của ICMP . 201 Chức năng của các thông điệp điều khiển ICMP. Thông điệp ICMP redirect change rquest . Thông điệp ICMP để đồng bộ đồng hồ và ước lượng thời gian truyền dữ liệu . Thông điệp ICMP information request và reply. Thông điệp ICMP để tìm router . Thông điệp ICMP router solicitation. Thông điệp ICMP để báo nghẽn và điều khiển luồng dữ liệu. 202 Lời nói đầu Nhằn đảm bảo kiến thức cần thiết cho một CCNA giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA 1 đã giới thiệu khái quát hệ thống mạng số liệu theo mô hình phân lớp. Trong giáo trình này toàn bộ kiến thức cơ bản về hệ thống mạng số liệu đã được giới thiệu. Kế tiếp giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA 2 giúp bạn tìm hiểu hoạt dộng của router và hướng dẫn cấu hình cơ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.